Hlavné menu

23.04.2021

Hodina pre seniora – „darujme čas seniorom, darujeme radosť“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) začalo spolupracovať s o. z. Pre seniora na projekte „Hodina pre seniora“. Ide o aktivitu pre klientov v dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Jej cieľom je „naštartovať“ spoločenský život seniorov, ktorý sa pre pandémiu koronavírusu na rok zastavil.
 

Po tom, ako sa rezortu práce podarilo dostať ochorenie COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb pod kontrolu (k 22.4.2021 je už iba 28 zariadení s mimoriadnou udalosťou), a zaistiť psychologickú a duchovnú službu pre klientov i zamestnancov, smerujú jeho kroky na zabezpečenie a rozvoj kultúrno-duševnej služby. „Po takom dlhom čase izolácie potrebujú naši seniori v zariadeniach sociálny kontakt aj kultúrne aktivity. Preto som veľmi rád, že sme začali spolupracovať s občianskym združením Pre Seniora, a môžeme tak do zariadení postupne prinášať spoločenské činnosti. Vyzývam zariadenia sociálnych služieb, aby neváhali a prihlásili sa do projektu. Verím, že tak spolu pomôžeme seniorom dostať sa do psychickej pohody a osviežiť aj ich duševné zdravie ,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Projekt „Hodina pre seniora“ funguje už viac ako rok. „Keď vypukla pandémia koronavírusu, kultúrny život na Slovensku sa zastavil. My umelci sme ale začali rozmýšľať, ako by sme mohli využiť náš čas pre dobro iných. Napadlo nám, že by sme ho darovali tým najzraniteľnejším, seniorom v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorí zostali odlúčení od svojich blízkych,“ priblížila Hana Koblišková, manažérka projektu „Hodina pre seniora.“ Mechanizmus projektu zatiaľ spočíva v telefonickom kontakte dobrovoľníka a seniora. „Na základe informácií, ktoré nám poskytne jednak zariadenie o svojom klientovi, a jednak sám dobrovoľník, vytvoríme dvojice. Tie si pravidelne telefonujú. Postupne, ako to budú opatrenia umožňovať, by sme ale chceli priniesť kultúru a umenie priamo do záhrad či miestností zariadení.“

Koordinátorkou pre dobrovoľníkov projektu je Oľga Belešová, ktorá má s telefonovaním so seniorom osobnú skúsenosť. „Hodina pre seniora myslí aj na zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí sa starajú o naše mamy a otcov. Sú v tejto službe predĺženou rukou našej rodiny. V čase pandémie mnohí z nich uviazli v karanténe v zariadení na celé týždne a doma nechali svoje deti, svojich blízkych, aby sa postarali o tých našich. Sú z toho unavení, frustrovaní, potrebujú načerpať sily. Aj ich chceme odbremeniť tým, že budeme telefonovať so seniormi.“

Do projektu „Hodina pre seniora“ sa môžu prihlásiť dobrovoľníci a zariadenia sociálnych služieb prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na stránke www.hodinapreseniora.sk . Od piatku bude prihlasovanie možné aj prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.mpsvr.sk .

Celý záznam z tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu: Hodina seniorom - YouTube

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk