Hlavné menu

27.04.2022

Medzinárodná finančná pomoc odídencom z Ukrajiny pomôže aj Slovensku

Od začiatku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomocnú ruku utečencom aj tým, že im umožnilo vstup do systému pomoci v hmotnej núdzi a poskytuje im dávku v hmotnej núdzi. Od 1. mája 2022 túto pomoc na Slovensku dočasne prevezme spolupráca medzinárodných organizácií: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC).
Ide o jedinečnú formu pomoci na Slovensku, ktorá umožní zavedenie systému dočasnej finančnej podpory zraniteľným skupinám a tiež pomoc jednotlivcom so špecifickými potrebami s cieľom zlepšiť ich prístup k základným životným podmienkam.
 

Finančná podpora odídencom zo strany menovaných organizácií je v súčasnosti nastavená na dobu troch mesiacov, od 1. mája 2022 ako krátkodobý podporný nástroj Vláde SR. Okrem pomoci v hmotnej núdzi je jej úloha dôležitá aj pre poskytovanie priamej podpory ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorá je nateraz vôbec prvou takouto formou podpory zo strany UNICEF a IOM v krajinách zasiahnutých prílivom utečencov z Ukrajiny.

„Pomoc ľuďom z Ukrajiny so zabezpečením ich základných životných potrieb je v dnešnej dobe cenným prejavom solidarity, a netýka sa len Slovákov. Chcem sa preto srdečne poďakovať zástupcom medzinárodných organizácií, ktorí dnes podávajú pomocnú ruku Slovensku. Najbližšie mesiace budú na Slovensku vyplácať podporu pre odídencov a ich deti. Ešte raz ďakujem za túto formu spolupráce a solidarity, ktorá je, samozrejme, dobrou správou aj pre náš štátny rozpočet,“ uviedol po podpise memoranda minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

PRIAMA FINANČNÁ POMOC ODÍDENCOM

Spoločná podpora všetkých organizácií a rezortu práce sa bude vzťahovať na približne 26 000 domácností. Do tejto skupiny patria tí, ktorí na Slovensku požiadali o pomoc v hmotnej núdzi, ale aj tí, ktorí o ňu doteraz nepožiadali. Znamená to, že odídencom (ktorí nemajú príjem vo výške životného minima) budú na základe memoranda o spolupráci od mája poskytovať priamu finančnú podporu medzinárodné organizácie UNHCR, Červený kríž, UNICEF o IOM, a nie štát. Zoznam tých odídencov, ktorí doteraz na Slovensku poberali dávku v hmotnej núdzi, poskytne UNHCR priamo rezort práce. Následne ich organizácie budú kontaktovať za účelom výplaty tejto podpory.

Konkrétna výška finančnej podpory na jeden mesiac predstavuje pre dospelého 80 EUR, pre dieťa vo veku 3-18 rokov sumu 60 EUR a pre dieťa do 3 rokov je to suma 160 EUR. Napríklad žena s jedným dieťaťom do 3 rokov dostane finančnú pomoc vo výške 240 EUR (80+160), dvojica bez detí 160 EUR (2x80). Maximálna výška podpory pre jednu domácnosť je ohraničená na 380 EUR mesačne.

V apríli 2022 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili prvé dávky pomoci v hmotnej núdzi pre ukrajinských odídencov. Podpora pre celkom 16 560 poberateľov bola vo výške 2 169 624,80 EUR. Práve táto suma predstavuje minimálnu mesačnú úsporu štátneho rozpočtu SR v rámci trvania zmluvného vzťahu s UNHCR.

FINANČNÁ PODPORA NA OPATROVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI

UNICEF a IOM budú počas nasledujúcich troch mesiacov podporovať tiež približne 500 detí so zdravotným postihnutím a cca 400 dospelých so zdravotným postihnutím, a to poskytnutím príspevku pre ľudí (najčastejšie ich príbuzných), ktorí ich opatrujú. Výška finančnej podpory pre opatrovateľa je stanovená na 508 EUR / mesačne.

V tomto prípade vzniká výhoda pre štát aj samosprávy, keďže odídenci odkázaní na pomoc druhých nebudú vyžadovať poskytovanie sociálnych služieb priamo v zariadeniach sociálnych služieb, ale starostlivosť dostanú v domácom prostredí a blízkou osobou.

REGISTRÁCIA ODÍDENCOV A VYPLÁCANIE PODPORY

Registrácia bude možná v jednotlivých organizáciách a bude navzájom skoordinovaná, aby sa zabránilo duplikácii. Priamo vo veľkokapacitných centrách (v Bratislave, Žiline, Nitre, Humennom a Michalovciach) budú od 1. mája pôsobiť zamestnanci UNHCR.

Každá z organizácií bude poskytovať finančnú podporu prostredníctvom rôznych mechanizmov výplaty na základe konkrétnej dohody (napr. predplatené karty, bankové prevody, P2P platby a pod.). O spôsobe výplaty bude príjemca informovaný pri registrácii do systému, pričom peniaze dostane už do niekoľkých dní.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk