Hlavné menu

27.06.2023

Minimálne dôchodky v tomto roku porastú o desiatky eur

Celkovo dvakrát sa v tomto roku zvýšia minimálne dôchodky. Prvýkrát, už od 1. júla 2023, minimálne dôchodky porastú z dôvodu opätovného naviazania súm minimálneho dôchodku na sumu životného minima platnú pre jednu fyzickú osobu. Následne sa minimálne dôchodky zvýšia aj od 1. októbra 2023. Vyplýva to z aktuálne novelizovaného zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
Cieľom opatrení je zvýšenie solidarity dôchodkového systému s najnižšími príjmovými skupinami obyvateľstva. Rovnako zabezpečenie základného účelu minimálneho dôchodku, a tým, aby jeho poberatelia neboli závislí od pomoci v hmotnej núdzi.
 

Suma minimálnej penzie pre dôchodcov, ktorí počas života odpracovali 30 rokov a nadobudli za toto obdobie kvalifikované roky dôchodkového poistenia, bude od júla dosahovať 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú od 1. júla 2023. Tá bude od júla 2023 dosahovať výšku 268,88 eur mesačne.

Suma minimálneho dôchodku tak stúpne zo súčasných 334,30 eur na 365,70 eur, čo predstavuje nárast o viac ako 30 eur. Za každý ďalší kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia sa suma minimálnej penzie zvýši o dva percentuálne body. Od 40 odpracovaných rokov je to viac o 3 percentuálne body. Teda dôchodca, ktorý odpracoval napríklad 44 rokov, dostane od 1. júla 2023 dôchodok v sume najmenej 454,50 eur, čo je nárast o niečo vyše 50 eur.

Od 1. októbra 2023 opätovne dôjde k nárastu súm minimálneho dôchodku, a to v kontexte zvýšenia súm dávok v hmotnej núdzi. Základná suma minimálneho dôchodku sa zvýši zo 136 % na 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku tak od októbra 2023 opätovne porastie, a to na 389,90 eur, čo predstavuje nárast celkovo o vyše 55 eur oproti súčasnosti. Ak osoba získala viac ako 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, od októbra jej minimálna penzia stúpne o 2,5 percentuálneho bodu. Ak osoba získa 40 a viac kvalifikovaných rokov poistenia, suma minimálneho dôchodku za každý takýto rok porastie o 3 percentuálne body. To znamená, že dôchodca, ktorý odpracoval 45 rokov, dostane od 1. októbra 2023 dôchodok v sume najmenej 498,80 eur a oproti súčasnej výške minimálneho dôchodku si finančne polepší o takmer 90 eur.

Schválený návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi: Detaily návrhu zákona - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)

Porovnanie súm minimálneho dôchodku v roku 2023

Kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

Suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 v eur

(1)

Suma minimálneho dôchodku platná od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 v eur

(2)

Suma minimálneho dôchodku platná od 1. 10. 2023 v eur

(3)

Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. júla 2023 v eur (2)-(1)

Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. októbra 2023 v eur (3)-(2)

30

334,3

365,7

389,9

31,4

24,2

31

338,5

371,1

396,6

32,6

25,5

32

342,7

376,5

403,4

33,8

26,9

33

347,0

381,9

410,1

34,9

28,2

34

351,2

387,2

416,8

36,0

29,6

35

355,4

392,6

423,5

37,2

30,9

36

359,6

398,0

430,3

38,4

32,3

37

363,8

403,4

437,0

39,6

33,6

38

368,0

408,7

443,7

40,7

35,0

39

372,2

414,1

450,4

41,9

36,3

40

378,5

422,2

458,5

43,7

36,3

41

384,8

430,3

466,6

45,5

36,3

42

391,1

438,3

474,6

47,2

36,3

43

397,4

446,4

482,7

49,0

36,3

44

403,7

454,5

490,8

50,8

36,3

45

410,0

462,5

498,8

52,5

36,3

46*

416,3

470,6

506,9

54,3

36,3

*Suma minimálneho dôchodku za 46 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia nie je posledná, za každý ďalší kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia prislúcha nový násobok životného minima.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk