Hlavné menu

26.10.2023

Minister práce Erik Tomáš: Môj prvý krok vo funkcii je pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením

Novovymenovaný minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš sa ujal svojej funkcie a začal podnikať prvé kroky na pomoc ľuďom. Jeho kľúčovou prioritou v najbližších dňoch bude nájsť zdroje na pomoc ľuďom zasiahnutým zemetrasením na východe Slovenska. Najviac zasiahnutým obciam a mestám už rezort práce poskytuje dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.
 

Fyzické osoby môžu získať dotáciu v maximálnej výške 800 eur. Obce môžu dostať finančné prostriedky v maximálnej výške 15 000 eur. Okrem pomoci z rezortu práce požiadal minister Tomáš o finančné prostriedky aj ministerstvo vnútra SR a predsedu vlády. Dôležitá bude aj rýchlosť vybavovania žiadostí a doručenia pomoci tým, ktorí ju potrebujú.

„Mojim prvým krokom v úrade je okamžitá pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením na východnom Slovensku. Som rád, že sa už spustila humanitárna pomoc, ktorú má v gescii ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Vydal som pokyn, aby príslušné úrady práce zintenzívnili procesy a pomohli ľuďom so žiadosťami a finančné prostriedky. Oslovil som aj ministerstvo vnútra so žiadosťou o pomoc z ich rezortu. Tému som otvoril aj na prvom zasadnutí vlády. Diskutovali sme o možnosti poskytnúť ďalšie finančné prostriedky Prešovskému samosprávnemu kraju z rezervy predsedu vlády. Občania z východného Slovenska potrebujú našu pomoc. A takto sa bude vláda správať vždy keď budú ľudia potrebovať pomoc v ktoromkoľvek kúte Slovenska,“ uviedol minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Rezort práce poskytne dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (zákon č. 544/2010 Z. z.) ako ľuďom zasiahnutým zemetrasením, tak aj samotným obciam či mestám. Domácnostiam bude jednorazovo vyplatená dotácia vo výške 800 eur, v prípade, ak o ňu požiadajú a splnia všetky podmienky. V rámci jednej domácnosti však žiadateľom o dotáciu môže byť vždy len jeden člen domácnosti (ideálne vlastník nehnuteľnosti), pretože sa posudzuje situácia celej domácnosti. Zároveň platí, aby domácnosť mala nárok na vyplatenie tejto dotácie, nemôže mať nikto z jej členov dlhy voči sociálnej či zdravotnej poisťovni, úradom alebo iný nevysporiadaný záväzok voči štátu, resp. nemôže byť voči žiadateľovi vedené exekučné konanie.

Pre obce, ako právne subjekty, je maximálna výška poskytovanej dotácie v sume 15 000 eur.

Už v týchto dňoch ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktuálne posudzuje a postupne vypláca dotáciu na podporu humanitárnej pomoci 283 žiadateľom zasiahnutým zemetrasením. Aktuálne je v posudzovaní aj 1 žiadosť od obce ako právnickej osoby. Ďalšie žiadosti sa spracovávajú priebežne.

Prioritou rezortu práce je, aby ľudia dostali finančné prostriedky v tejto mimoriadnej situácii čo najskôr.

Bližšie informácie a vzor žiadosti k humanitárnej pomoci pre fyzické osoby sú dostupné na stránke ministerstva: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby - MPSVR SR

Bližšie informácie a vzor žiadosti k humanitárnej pomoci pre právnické osoby sú dostupné na stránke ministerstva: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby - MPSVR SR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk