Hlavné menu

07.11.2023

Minister práce Erik Tomáš: Vyplatíme 13. dôchodok v priemernej výške viac ako 600 eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes na tlačovej konferencii predstavilo novú formu vyplácania 13. dôchodku na budúci rok. Zvýšený 13. dôchodok bude vyplatený všetkým seniorom v decembri 2024 vo výške priemerného dôchodku za tento kalendárny rok. Kvalifikovaný odhad je 606 eur.
 

Minister práce Erik Tomáš zdôraznil, že v pripravovanej novele zákona nebudú ukrátení ani poberatelia iných dôchodkových dávok. Poberatelia sirotského, vdovského a časť poberateľov invalidného dôchodku budú mať garantovanú výšku 13. dôchodku v minimálnej sume 300 eur.

Už v týchto dňoch Sociálna poisťovňa vypláca 13. dôchodok podľa aktuálne platnej legislatívy. Ministerstvo práce chce zároveň k tohtoročnej sume poskytnúť dôchodcom aj mimoriadny doplatok v paušálnej sume.

Prioritou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša je dodržať sľub a doručiť 13. dôchodok všetkým poberateľom starobného dôchodku v rovnakej výške. V prvých dňoch svojho pôsobenia na ministerstve práce spustil prípravu legislatívneho procesu novely zákona.

Objektívnym kritériom pre výpočet 13. dôchodku na budúci rok bude priemerný dôchodok za celý predchádzajúci rok. To znamená, že v roku 2024 bude vyplatená každému poberateľovi rovnaká suma približne 606 eur. Presná výška bude známa v priebehu januára 2024.

Rezort práce odhaduje, že celkový objem finančných prostriedkov vynaložených na 13. dôchodok predstavuje sumu 799 miliónov eur. „Z celkového objemu peňazí máme už 310 miliónov eur v rozpočte. Ďalších 315 miliónov eur získame zmenou spôsobu poskytovania rodičovského dôchodku. Ďakujem Sociálnej poisťovni, ktorá vo svojom rozpočte našla 50 miliónov eur. Z toho vyplýva, že na dofinancovanie vyplácania dôchodku chýba len 124 miliónov eur,“ spresnil minister práce Erik Tomáš. Ako dodal, zavedenie pripravovanej podoby vyplácania 13. dôchodku v roku 2024 nezruinuje verejný rozpočet. Vyplácať ho bude, tak ako doteraz, Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa tento rok 13. dôchodky vypláca v pôvodnej výške. To znamená, že ich vypláca poberateľom všetkých dôchodkových dávok podľa existujúcich pravidiel, teda vo výške od 300 do 50 eur v závislosti od výšky riadneho dôchodku. Poberatelia tento dôchodok dostávajú teraz, počas novembra, v riadnych výplatných termínoch od 2. do 24. dňa v mesiaci.

Sociálna poisťovňa tak postupuje podľa aktuálne platnej legislatívy.

Celú tlačovú konferenciu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny k 13. dôchodkom nájdete:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=360902716378466

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk