Hlavné menu

25.01.2024

MINISTER PRÁCE PREDSTAVIL ĎALŠIU FORMU POMOCI PRE PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny sa dnes v Tatranskej Lomnici uskutočnilo pracovné rokovanie so zástupcami Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.
 

Zástupcovia zväzu upozornili na nedostatok zamestnancov v tomto sektore. Minister rezortu práce predstavil štyri programy pomoci pre sektor potravinárov.

"Našli sme konkrétne programy v rámci pripravovaných projektov financovaných z európskych zdrojov, ktoré by sa mali začať realizovať v najbližších týždňoch. Tieto projekty prispejú k vzdelávaniu, zapracovaniu a následnému umiestneniu na trh práce", uviedol minister rezortu práce Erik Tomáš.

Zástupcovia zväzu ocenili aj doterajšie odvodové úľavy pre potravinárov, ktoré platí zamestnávateľ za svojich zamestnancov.

Predĺženie odpustenia odvodov pre potravinárov a poľnohospodárov do konca júna 2024 schválila vláda už na rokovaní 10. januára 2024. Novela zákona o sociálnom poistení z dielní ministerstva práce, sociálny vecí a rodiny, ktorá rieši odpustenie odvodov pre okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore mala podľa vládneho návrhu nadobudnúť účinnosť od 1. februára 2024. Ak poslanci Národnej rady SR v dohľadnej dobe neschvália predĺženie platnosti odborovej úľavy, môže to mať vplyv na odbytové ceny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk