Hlavné menu

15.05.2024

Minister práce slávnostne odštartoval výstavbu nového komunitného zariadenia pre seniorov z Plánu obnovy

Nové nízkokapacitné pobytové zariadenie pre seniorov vyrastie v obci Nedožery-Brezany v okrese Prievidza. Základný kameň pre jeho výstavbu priamo na mieste slávnostne odštartoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Zariadenie pre komunitu 12 ľudí je jedným z projektov, ktoré sa v týchto mesiacoch postupne realizujú v rámci investície z Plánu obnovy a odolnosti SR - Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti. V regiónoch spoločne ponúknu viac ako 2 350 miest v nových alebo zrekonštruovaných zariadeniach na komunitnom princípe.
 

V rámci investície z Plánu obnovy v roku 2026 pribudnú na Slovensku okrem pobytových nízkokapacitných zariadení do 12 miest, tiež sociálno-zdravotné zariadenia do 30 miest a rovnako ambulantné sociálne služby. Ponúknu spolu viac ako 2 350 miest a rozšíria kapacity komunitnej sociálnej starostlivosti u nás na princípe vytvorenia rodinného a moderného prostredia.

Investícia do zariadenia pre seniorov v obci Nedožery-Brezany predstavuje takmer 2 milióny eur, pričom 70 percent všetkých výdavkov pokryjú finančné prostriedky z Plánu obnovy. Nové zariadenie by malo stáť do konca roka 2025.

„Toto nízkokapacitné pobytové zariadenie už o niekoľko mesiacov poskytne 12 nových miest pre obyvateľov tejto obce v pokojnom, a najmä dôstojnom prostredí v komunite. Vôbec nepochybujem o tom, že ide o správnu investíciu a verím, že ďalšie podobné budú čoskoro pribúdať. Chcem preto aj z tohto miesta povzbudiť všetkých potencionálnych žiadateľov, ktorí majú záujem, aby čo najskôr podali svoju žiadosť na ministerstve práce a mohli realizovať podobné zmysluplné stavby, aká vyrastie aj v tejto obci. Zároveň môže byť inšpiráciou aj pre iných, ako malá obec v Trenčianskom kraji dokáže veľmi efektívne využívať ponúkané európske finančné zdroje a výzvy, zveľaďovať svoje okolie, a hlavne, zlepšovať kvalitu života pre svojich obyvateľov,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

V súčasnosti je v rámci investície zazmluvnených 44 prijímateľov, ktorí už začali alebo postupne spúšťajú stavebné práce na realizáciu svojich projektov.

Ministerstvo práce v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v kategórii A (ambulantné sociálne služby) a v kategórii B (nízkokapacitné pobytové sociálne služby do 12 miest) naďalej vyzýva potencionálnych žiadateľov o predkladanie projektov.

Zároveň rezort práce pripravuje novú zjednodušenú jednokolovú výzvu (bez projektových zámerov) na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v rovnakých kategóriách (A a B). Predpoklad jej vyhlásenia je 06/2024. Bližšie informácie ministerstvo zverejní na svojej webovej stránke.

Cieľom Investície POO Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti je výrazne navýšiť najmä kapacity pobytových zariadení komunitného typu. Umožní sa presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. Zároveň bude časť nových kapacít určená pre nových prijímateľov.

Nové zariadenia sociálnych služieb prispejú k urýchleniu deinštitucionalizácie a zároveň znížia záťaž neformálnych opatrovateľov. Celková alokácia na tento účel predstavuje 211 mil. eur (s DPH).

Podrobnosti k výzvam - Komponent 13 z Plánu obnovy a odolnosti SR::

Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - MPSVR SR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk