Hlavné menu

06.11.2023

Minister práce uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš oficiálne uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Ormandyho, ktorého na tento post menovala vláda.
 

Peter Ormandy prichádza z pozície riaditeľa súkromného centra a prevencie, pričom má dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnych vecí aj zamestnanosti.

Nový generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v minulosti pôsobil ako riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava aj ako riaditeľ Centra špeciálno–pedagogického poradenstva. V novej pozícii ho osobne privítal minister práce Erik Tomáš.

„Som presvedčený, že nominácia Petra Ormandyho je dobrou voľbou, pretože je to človek na správnom mieste. Máme viacero spoločných cieľov, pričom z krátkodobého hľadiska je to predovšetkým plynulé doručenie pomoci ľuďom na východnom Slovensku, ktorí potrebujú pomocnú ruku pri riešení následkov zemetrasenia. Z toho dlhodobého je to najmä znižovanie počtu dlhodobo nezamestnaných, aby sa dokázali zaradiť na pracovný trh a našli si tam svoje uplatnenie ,“ uviedol po stretnutí minister práce Erik Tomáš.

„Veľmi si vážim prejavenú dôveru a príležitosť viesť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spoločne s úradmi na celom Slovensku. Mojim primárnym cieľom bude napĺňať a rozvíjať poslanie tejto inštitúcie, pomáhať občanom Slovenskej republiky či už sa ocitli v ťažkej životnej situácii, alebo sa chcú uplatniť na trhu práce či zvyšovať svoju kvalifikáciu. Zabudnúť nesmieme ani na tých najzraniteľnejších, a to sú deti umiestnené v centrách pre deti a rodiny. Musia mať vytvorené čo najlepšie podmienky na to, aby dokázali prekonať bolestivé momenty z minulosti a mali šancu napredovať a rozvíjať svoj talent,“ povedal pri príležitosti menovania Peter Ormandy.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk