Hlavné menu

28.07.2023

Ministerstvo práce opätovne zvyšuje sumy stravného

Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia už druhýkrát v tomto roku. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré bolo dnes zverejnené na právnom portáli Slov-lex. Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zo súčasnej sumy 5,48 eur zvýši na 5,85 eur. Ministerstvo práce tak reaguje na rastúce ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zverejnením predbežnej informácie o návrhu opatrenia zvýšenia súm stravného sa inicioval legislatívny proces s termínom pripomienkovania do 1. augusta 2023.
 

Sumy stravného pri pracovných cestách boli len nedávno zvýšené opatrením ministerstva práce s účinnosťou od 1. júna 2023. Už v júni však dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní hodnotu 105,8, čo predstavuje zvýšenie o 5,8 percentuálneho bodu oproti základni (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného). Tým bola splnená podmienka pre zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách v zmysle zákona o cestovných náhradách (§ 8 ods. 1, z. č. 283/2002 Z. z).

Návrhom opatrenia MPSVR SR sa suma stravného má zvýšiť nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 eur na 7,80 eur,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eur na 11,60 eur,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 16,40 eur na 17,40 eur.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní 5 až 12 hodín. Pri sume stravného 7,80 eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,85 eur . Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej hodnote.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní 5 až 12 hodín. Pri sume stravného 7,80 eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,85 eur . Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej hodnote

Účinnosť opatrenia bude závisieť od dĺžky legislatívneho procesu, ktorý sa dnes začal zverejnením predbežnej informácie (PI/2023/223) s termínom ukončenia pripomienkovania 1. augusta 2023.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk