Hlavné menu

16.11.2022

Ministerstvo šetrí energie, 18. novembra zatvorí niektoré budovy

S cieľom znížiť energetickú náročnosť budov vedenie ministerstva v deň pracovného pokoja, štvrtok 17. novembra, vypína alebo utlmuje kúrenie v niektorých administratívnych budovách. V snahe znížiť náklady vo verejnej správe a efektívne využívať energie toto opatrenie predĺži aj na piatok 18. novembra, ktorý nasleduje po dni pracovného pokoja.
 

Z toho dôvodu budú v piatok zatvorené všetky pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne, vrátane Informačno-poradenského centra. Klientom pracovníci Sociálnej poisťovne radi pomôžu s vybavením potrebných záležitostí opäť v pondelok 21. novembra. Dostupnosť elektronických služieb nebude ovplyvnená.

Rovnako tomu bude aj v prípade úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré budú v piatok 18. novembra fungovať v obmedzenom režime. V prevádzke budú iba podateľne na osobné podanie písomností v čase od 08:00 do 10:00.

Inšpektoráty práce, ktoré sídlia v krajských mestách, budú mať v piatok 18. novembra podateľne v prevádzke v dopoludňajších hodinách a poradenstvo budú verejnosti poskytovať telefonicky. Budovy inšpektorátov v Banskej Bystrici a v Košiciach budú v tento deň zatvorené. Podrobnosti a príslušné kontakty sú zverejnené na stránkach jednotlivých inšpektorátov práce.

Náročné obdobie energetickej krízy a znižovanie spotreby energií zabezpečuje rezort práce, sociálnych vecí a rodiny dodržiavaním odporúčaní Úradu vlády Slovenskej republiky - Desatoro riešení pre správcov verejných budov. Ide o rýchle a investične nenáročné opatrenia, s potenciálom znížiť spotrebu energie najmä na vykurovanie (https://www.planobnovy.sk/aktuality/plan-obnovy-prichadza-s-rieseniami-ako-znizit-spotrebu-energii-vo-verejnych-budovach/ https://www.planobnovy.sk/aktuality/plan-obnovy-prichadza-s-rieseniami-ako-znizit-spotrebu-energii-vo-verejnych-budovach/ )

Ministerstvo už niekoľko týždňov realizuje konkrétne krátkodobé opatrenia, medzi ktoré patrí:

  • nastavenie termoregulačných hlavíc na radiátoroch na stupeň č. 3,
  • zníženie teploty vykurovania v budove na 20°C,
  • centrálne upravený vykurovací čas od 6:00 do 16:00 hod počas pracovných dní,
  • nastavenie útlmových režimov pri vykurovaní cez noc a víkend,
  • výmena klasického osvetlenia za úspornejšie LED-kové svietidlá.

Od októbra tiež ministerstvo realizuje internú informačnú kampaň pre zamestnancov na zníženie spotreby energií. Kampaň poskytuje konkrétne tipy na úsporu energií na pracovisku. Jej cieľ je viesť k zmene správania zamestnancov pri spotrebe energií na pracovisku, ale aj v domácnostiach.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk