Hlavné menu

01.04.2022

Národné víza umožnia prílev mozgov na Slovensko

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dlhodobo vyvíja úsilie o selektívne otvorenie trhu práce pre osoby z tretích krajín v profesiách s chýbajúcou pracovnou silou. V tejto súvislosti prijala vláda SR na návrh ministerstva práce dve nariadenia umožňujúce jednoduchšie získavanie národných víz pre vodičov a vysokokvalifikovaných pracovníkov. Dnes, 1. apríla 2022, nadobúdajú predmetné nariadenia účinnosť. Prílev mozgov zo zahraničia má vysokú pridanú hodnotu pre ekonomiku Slovenska.
 

Regulovaná mobilita cudzincov za prácou v Slovenskej republike bude kompenzovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu. Udeľovanie národných víz osobám z tretích krajín pokryje pretrvávajúci dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch a vodičoch. Prílev odbornej pracovnej sily tak prispeje k rozvoju slovenského hospodárstva. Lákanie talentov zo zahraničia je aj súčasťou komponentu 10 z Plánu obnovy.

Vysokokvalifikovaní pracovníci ( Nariadenie vlády č. 521/2021 )

Je v záujme SR udeliť v roku 2022 národné vízum pre 3000 vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín. Budú sa udeľovať absolventom slovenských a českých vysokých škôl alebo jednej z top 500 svetových univerzít. Udeliť vízum bude možné aj cudzincom, ktorí budú zamestnaní na postoch vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu v oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu, či IT sektora, ak dosiahli vysokoškolské vzdelanie. Nariadenie umožní prílev odbornej pracovnej sily zo zahraničia a zmierni vysoký dopyt napríklad po lekároch, ktorých máme na Slovensku výrazný nedostatok. Na základe udeleného národného víza bude vysokokvalifikovaným osobám z tretích krajín umožnený vstup na územie SR za účelom hľadania si zamestnania a následne vykonávania pracovnej činnosti.

Vodiči autobusu a kamiónovej dopravy ( Nariadenie vlády č. 520/2021 )

Podľa určených kvót sa bude v roku 2022 udeľovať štátnym príslušníkom vybraných krajín národné vízum pre vodičov autobusu (150) a vodičov kamiónovej vnútroštátnej aj medzinárodnej dopravy (1770). Tieto víza sú určené pre občanov Ukrajiny, Srbska, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Čiernej Hory, Gruzínska, Moldavska a Arménska. Výber krajín vychádza zo štatistických údajov o najčastejších krajinách pôvodu občanov tretích krajín v predmetných povolaniach a tiež z kultúrnej a jazykovej blízkosti. Povolanie vodiča je kľúčové pre zásobovanie a prepravu osôb, pričom na Slovensku ide o dlhodobo nedostatkovú profesiu.

Cudzinci môžu žiadať o udelenie národných víz od 1. apríla 2022 na ktoromkoľvek zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí alebo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk