Hlavné menu

10.11.2023

Nezamestnaní pomôžu ľuďom zasiahnutým zemetrasením

V obciach zasiahnutých zemetrasením budú pri odstraňovaní škôd pomáhať nezamestnaní. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš aktuálne spustil program, aby miestnym obyvateľom v zasiahnutých obciach prišli na pomoc ľudia bez práce, teda evidovaní nezamestnaní. Na základe požiadaviek obcí okamžite nastúpi 60 ľudí.
 

Tým, že sme ako členovia vlády navštívili na východnom Slovensku obce zasiahnuté zemetrasením, pomoc samozrejme neskončila. Naopak intenzívne pokračuje. Aktuálne sme spustili program, cez ktorý Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny posiela nezamestnaných, aby pomáhali miestnym občanom pri odstraňovaní škôd na majetku. Na základe požiadaviek obcí okamžite nastúpi 60 ľudí. Pracovať budú za minimálnu mzdu, pričom podstatnú časť preplatí rezort práce a malú spoluúčasť uhradia samotné obce, " uviedol minister práce Erik Tomáš.

Zástupcovia najviac zasiahnutých miest a obcí už prostredníctvom príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny postupne podávajú žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Úrady práce zároveň vyslali do zasiahnutých oblastí svojich psychológov, aby boli nápomocní aj v tejto oblasti, pretože pribúdajú prípady ľudí, ktorí sa ocitli v bezradnej situácii.

Aktuálne už ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo 750 žiadostí o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci žiadateľom – domácnostiam, v maximálnej výške 800 eur. Celkový objem doteraz poskytnutých peňazí je takmer 600 tisíc eur.

Ako dodal minister práce: „Práve som podpísal ďalšie dotácie vo výške 15 000 eur pre každú obec, ktorá ju následne musí opäť použiť pre svojich občanov. Spolu sme takto zatiaľ vybavili 14 obcí. Ďalšie žiadosti spracujeme na budúci týždeň.“

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (zákon č. 544/2010 Z. z.) je určená na pomoc obyvateľom a postihnutým obciam, ktoré sa náhle a neočakávane ocitli v krízovej životnej situácii, napr. pri živelných udalostiach.

Celé vyjadrenie ministra práce Erika Tomáša k ďalšej forme pomoci na východnom Slovensku nájdete vo videu: https://www.facebook.com/mpsvrsr/videos/1127102641592291/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk