Hlavné menu

22.12.2021

Nezamestnanosť klesá ďalší mesiac

V novembri evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny celkovo najmenej nezamestnaných za posledných 20 mesiacov. Zároveň ich do evidencie pribudlo najmenej za posledných 23 mesiacov. Nezamestnanosť dosiahla najnižšiu úroveň od mája minulého roku.
 

Miera evidovanej nezamestnanosti je najnižšia za posledných 19 mesiacov, zároveň opäť vo všetkých okresoch Slovenskej republiky dosiahla úroveň pod 20 % . V novembri miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 6,64 % , čo je najmenej od mája minulého roku. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,15 p. b (6,79 % v októbri 2021). Medziročne poklesla o 0,74 p. b. (7,38 % v novembri 2020). V novembri bol počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie najnižší za posledných 20 mesiacov, konkrétne bolo 179 578 osôb pripravených ihneď nastúpiť do práce. „K znižovaniu nezamestnanosti prispel aj náš najnovší projekt Chyť sa svojej šance, ktorý sme spustili v októbri. V rámci neho evidujeme k 20. decembru viac ako 1 800 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci všetkých jeho troch opatrení, a to na 2 198 pracovných miest,“ priblížil záujem o projekt Chyť sa svoje šance generálny riaditeľ a generálny tajomník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny začalo projekt realizovať 1. októbra 2021 a záujemcovia môžu stále predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Projekt Chyť sa svojej šance je zameraný na znevýhodnených, ako aj na mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov bola v novembri najnižšia za posledných 19 mesiacov, dosiahla úroveň 7,33 %. Medzimesačne poklesla o 0,16 p. b. (7,49 % v októbri 2021). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 0,81 p. b. ( 8,14 % v novembri 2020). V novembri 2021 po prvýkrát od apríla minulého roku klesol celkový počet uchádzačov o prácu pod hranicu 200 000. Úrady práce ich evidovali 198 327. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa znížil počet ľudí bez práce o 4 292 (o 2,12 %). Medziročne ich počet poklesol až o 24 649 osôb, čo je o 11,05 % menej (222 976 v novembri 2020). Celkovo bol v novembri 2021 najnižší prílev uchádzačov o zamestnanie do evidencie za posledných 23 mesiacov.

Na trhu práce sa v novembri uplatnilo až 10 888 uchádzačov o zamestnanie. Celkovo bolo z evidencie vyradených 14 406 uchádzačov o zamestnanie, z toho 569 pre nespoluprácu a ďalších 2 949 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Pozitívny trend na trhu práce potvrdil aj počet voľných pracovných miest, ktorý presiahol hranicu 73 000. Úrady práce ich evidovali v novembri až 73 224. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 393 miest (podiel 29,22 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 789 (podiel 5,17 %). Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v novembri 34 206 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov.

Pokles zaznamenal oproti vlaňajšku aj počet nahlásených hromadných prepúšťaní. V porovnaní s obdobím január až november je ich v tomto roku menej o 45. V prípade počtu ohrozených pracovných miest ide o pokles o 2 667 osôb.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk