Hlavné menu

22.01.2024

Nezamestnanosť na konci roka mierne stúpla, počet mladých bez práce klesal

Nezamestnanosť na Slovensku v decembri mierne stúpla. PDU medzimesačne vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu a dosiahol úroveň 3,88 percenta. Napriek miernemu rastu nezamestnanosti zaznamenal rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pokles počtu ľudí bez práce vo veku do 29 rokov.
 

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, dosiahol v decembri 2023 úroveň 3,88 percenta, medzimesačne stúpol o 0,04 percentuálneho bodu. Je to druhá najnižšia hodnota od januára 2021, odkedy rezort tento údaj eviduje.

Pri medziročnom porovnaní decembrov 2022 a 2023 PDU klesol o 0,49 percentuálneho bodu. Znížil sa aj Podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PU, ktorý v decembri 2023 dosiahol úroveň 4,67 percenta a v porovnaní s decembrom 2022 klesol o 0,19 percentuálneho bodu. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa medziročne znížil o 8 210 osôb a v sledovanom období dosiahol hodnotu 169 933, čo je blízko najnižších úrovní za posledných 23 rokov. Podobne klesol aj počet disponibilných uchádzačov v produktívnom veku, ktorý sa v decembri 2023 ustálil na čísle 141 434 a v porovnaní s decembrom 2022 sa znížil až o 18 818 osôb.

Ukazovatele nezamestnanosti aj počtu uchádzačov o zamestnanie sa naďalej udržiavajú na úrovniach blízkych obdobiu pred pandémiou a dosahujú najnižšie hodnoty za posledné roky. „Obdobie priaznivého vývoja na trhu práce naplno využívame na prípravu a zavádzanie zlepšení vo fungovaní rezortu a jeho informatizáciu. Rád by som spomenul významné zjednodušenie podávania výkazov o zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím cez portál sluzbyzamestnanosti.sk, ktoré sa týka tisícok firiem a inštitúcií. Okrem toho sme v posledných prípravných fázach pred spustením nových národných projektov na zvyšovanie zamestnanosti,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenáva už niekoľko rokov po sebe práve v závere roka, teda v decembri, mierny nárast nezamestnanosti. Napriek tomu však eviduje nižší počet mladých ľudí bez práce. „Samotný nárast nezamestnanosti bol minulý mesiac minimálny. Podstatnejší je práve pozitívny vývoj v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí. Ukazuje, že tohtoročným, ale aj minuloročným absolventom škôl sa darí uplatňovať sa na trhu práce,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy. Na konci roka bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie 38 140 ľudí vo veku do 29 rokov, čo je o 429 osôb menej ako na konci novembra 2023. Je to druhý najnižší počet od roku 2012, menej nezamestnaných mladých ľudí evidoval rezort iba v apríli minulého roka.

Inštitút sociálnej politiky poukazuje, že počty mladých ľudí bez práce klesali takmer celý minulý rok. Jediný významný nárast priniesol september 2023, kedy už tradične prišli na pracovný trh noví absolventi škôl. „Počty uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov sa v súčasnosti nachádzajú blízko historických miním, ako tomu bolo počas celého minulého roka. Pri takýchto nízkych hodnotách počtov uchádzačov o zamestnanie je ťažké očakávať výrazné poklesy v nadchádzajúcom období. Pri uchádzačoch do 29 rokov očakávame v prvom polroku 2024 počty medzi 37 000 a 39 000, pričom hodnoty okolo 37 000 sú pravdepodobnejšie v jarných mesiacoch,“ uzavrel Ján Komadel, analytik inštitútu.

Štatistika nezamestnanosti – december 2023:

  • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 3,88 % (3,84 % v novembri 2023; 4,37 % v decembri 2022).

  • PU (Podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 4,67 % (4,61 % v novembri 2023; 4,86 % v decembri 2022).

  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 141 434 (139 915 osôb v novembri 2023, 160 252 osôb v decembri 2022).

  • Počet absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2023, v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 4 294 (4 564 osôb v novembri 2023; 5 209 osôb v októbri 2023).

  • Počet absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2023, v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 1 198 (1 344 osôb v novembri 2023; 1 760 osôb v októbri 2023).

  • Počet voľných pracovných miest: 78 939 (82 507 v novembri 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 31 323 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 2 446.

  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 36 157.

  • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas decembra 2023: 4

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk