Hlavné menu

18.08.2022

Nezamestnanosť na Slovensku stabilne klesá

Miera evidovanej nezamestnanosti kontinuálne klesá už šiesty mesiac po sebe. Na konci júla dosiahla hodnotu 6,23 percenta, čo bolo najmenej od začiatku pandémie v marci 2020. Najvýraznejší pokles zaznamenal okres Michalovce, kde sa nezamestnanosť prvý krát od konca roka 2020 dostala pod hranicu 12 percent.
 

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v júli 2022 na úrovni 6,23 percenta. V porovnaní s predošlým mesiacom poklesla o 0,05 percentuálneho bodu, medziročne až o 1,43 percentuálneho bodu. Miera evidovanej nezamestnanosti sa už tretí mesiac po sebe udržala pod úrovňou 20 percent vo všetkých okresoch Slovenska.

„Pokles nezamestnanosti už niekoľko mesiacov, je síce nudná správa, ale považujem ju za jeden z najdôležitejších úspechov, ktorý sme dosiahli. Nezamestnanosť sa približuje k úrovniam spred pandémie. V niektorých odvetviach a regiónoch už však teraz vidíme, že sa blížime k prirodzeným limitom a k ďalšiemu poklesu tam už zrejme nepríde. Avšak tam, kde ešte rezervy sú, vidíme významný pokrok. Verím, že aj vďaka našim podporným opatreniam vrátane národného projektu Chyť sa svojej šance, či podpore v čase skrátenej práce. Za zmienku stojí, že v najviac nezamestnanosťou zasiahnutých okresoch, ako sú Rimavská Sobota, Revúca a Kežmarok, významne klesajú počty nezamestnaných už niekoľko mesiacov po sebe. Na celonárodnej úrovni nám stabilne klesajú počty uchádzačov o zamestnanie z radov ľudí nad 50 rokov či tých, ktorí sú bez práce už viac ako rok,“ zhodnotil vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

O pozitívnom trende, ale aj výhľade pre najbližšie obdobie, hovorí aj Inštitút pre sociálnu politiku. „ Najčerstvejšie údaje o kondícii trhu práce potvrdzujú priaznivý vývoj zaznamenaný za posledné mesiace. Vzhľadom na doterajší vývoj stále očakávame mierny pokles nezamestnanosti aj v auguste,“ skonštatoval analytik inštitútu Matěj Bělín. Pozitívnym faktorom, ktorý môže naďalej prispievať k poklesu nezamestnanosti, je stále vysoký počet voľných pracovných miest na trhu práce. Ústredie práce ich v júli evidovalo 79 552.

Spomedzi okresov zaznamenal najvýraznejší pokles miery evidovanej nezamestnanosti okres Michalovce. Júnová hodnota 12,08 percenta sa v júli znížila na 11,42 percenta. V praxi to znamená, že až 204 uchádzačov o zamestnanie si minulý mesiac našlo novú prácu. Nezamestnanosť významne klesala aj v okrese Rožňava, a to o 0,37 percentuálneho bodu a aj v okrese s najvyššou nezamestnanosťou – Rimavskej Sobote, a to o 0,33 percentuálneho bodu. Tam klesá počet ľudí bez práce kontinuálne od februára tohto roku. Odvtedy klesla z 20,39 percenta na júlových 18,83 percenta. „Ešte podstatnejšie je, že podobne významný pozitívny trend vidíme vo viacerých ďalších okresoch s vyššou nezamestnanosťou. Stojí za tým aj kvalitná práca na úradoch práce, ktoré sa momentálne sústreďujú aj na čo možno najefektívnejšie uplatnenie čerstvých absolventov škôl na trhu práce,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Štatistika nezamestnanosti – júl 2022:

 • Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,23 % (6,28 % v júni 2022; 7,66 % v júli 2021).
 • Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 6,87 % (6,93 % v júni 2022; 8,29 % v júli 2021).
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 168 701 (169 602 osôb v júni 2022; 207 355 osôb v júli 2021).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov: 186 130 (187 122 v júni 2022; 224 386 osôb v júli 2021).
 • Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí: 81 801 (najnižší stav za posledných 18 mesiacov).
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 22 857 .
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 43 110 .
 • Na trhu práce sa v júli uplatnilo 9 899 uchádzačov o zamestnanie (12 283 v júni 2022).
 • Celkovo bolo z evidencie vyradených 14 229 uchádzačov o zamestnanie . Pre nespoluprácu to bolo 1 183 osôb, z iných dôvodov bolo vyradených 3 147 osôb (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).
 • Počet voľných pracovných miest: 79 552 (81 012 v júni 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 26 312 miest (podiel 33,08 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 552 (podiel 4,47 %).
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 39 235 .
 • Nahlásených hromadných prepúšťaní: 3 (počet ohrozených zamestnancov - 258).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254


Na stiahnutie :

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk