Hlavné menu

24.01.2024

O pomoci ľuďom s predsedníčkou a predsedami krajov

Udržateľnosť a rozšírenie pomoci ľuďom odkázaným na sociálne služby a zabezpečenie pomoci zariadeniam sociálnych služieb pri zvládaní vysokých cien energií boli dve z kľúčových tém rokovania štátneho tajomníka Branislava Ondruša s delegáciou združenia samosprávnych krajov SK8.
 

Branislav Ondruš potvrdil, že novému vedeniu MPSVR SR sa podarilo presadiť širší okruh zariadení sociálnych služieb, ktorým štát poskytne pomoc, aby sa nemuseli za vykurovanie a svietenie platiť viac než doteraz. Na tzv. zastropované ceny za vykurovanie budú mať nárok aj zariadenie, ktoré sú napojené na centrálnych dodávateľov tepla, čiže nemajú vlastné kotolne. Tých sa v minulom roku regulácia cien netýkala. V roku 2024 sa už na každé zariadenie sociálnych služieb, ktoré si kúri vlastnou kotolňou na plyn či nebodaj na elektrinu, ale aj každé, ktoré dostáva teplo od externého dodávateľa bude vzťahovať regulácia cien.

Županka a župani sa tiež zhodli so štátnym tajomníkom, že systém sociálnych služieb potrebuje transparentné financovanie, aby sa zabezpečila dostupnosť sociálnych služieb pre každého, kto ich potrebuje. Branislav Ondruš zdôraznil, že pracovná skupina na ministerstve pripravuje zásadnú reformu financovania sociálnych služieb. Popri nej aj systému posudzovania nárokov, aby nový posudkový systém bol rýchlejší a objektívnejší vo vzťahu k skutočným individuálnym potrebám každého jedného odkázaného človeka.

„V novom systéme nebude štát posielať peniaze poskytovateľom, ale každý odkázaný človek dostane štátny príspevok priamo. Bude na ňom, koho si vyberie, aby sa oň staral. Našim záujmom je, aby ľudia mohli zotrvať v prirodzenom domácom prostredí, pokiaľ to len bude možné,“ vysvetlil Branislav Ondruš ciele reformy.

V tejto súvislosti vyzval predsedníčku a predsedov samosprávnych krajov na aktívnu spoluprácu s novo zriadenou inšpekciou v sociálnych veciach. „Po celom Slovensku začne čoskoro pôsobiť 150 inšpektorov a inšpektoriek, aby sme mohli promptne reagovať na podnety, ale aj vlastnou aktivitou odhaľovať prípady nekvalitných poskytovateľov sociálnych služieb či dokonca takých, ktorí porušujú zákony a iné pravidlá na úkor svojich klientov,“ objasnil štátny tajomník.

Branislav Ondruš hlavy krajských samospráv ubezpečil, že žiadne zásadné rozhodnutie nebude MPSVR SR robiť bez serióznej diskusie s nimi a preto navrhol, aby sa takéto stretnutia uskutočnili pravidelne aspoň raz ročne. Okrem toho je pripravený prísť kedykoľvek na zasadanie SK8.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk