Hlavné menu

21.03.2024

Odstránenie bariér a rovnaké príležitosti pre zdravotne znevýhodnených v celej EÚ

Zjednodušená mobilita a rovnaké podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP) v rámci celej Európskej únie zabezpečí nová Smernica o Európskom preukaze a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím. Jej zavedenie do praxe prinesie jednotné pravidlá pre zdravotne znevýhodnených občanov v rámci všetkých členských štátov EÚ, pomôže ich efektívnej integrácii do spoločnosti a zvýši ich mobilitu aj prístup ku každodenným aktivitám.
Proces vydávania nových európskych preukazov pre zdravotne znevýhodnených občanov chce Slovensko spustiť už v budúcom roku.
 

Štandardizovaný Európsky preukaz pre ťažko zdravotne znevýhodnených občanov a Európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím prinesú rovnosť v prístupe a zlepšia voľný pohyb pre znevýhodnených ľudí (ŤZP) v rámci celej EÚ. Títo občania získajú predovšetkým jednotný prístup a nezávislosť k poskytovaným službám a ďalším výhodám či osobitným podmienkam, ktoré pre ľudí s ŤZP platia aj v iných európskych štátoch. Napr. pri využívaní verejnej dopravy, účasti na kultúrnych podujatiach a návštevách múzeí, rekreačných a športových centier, zábavných parkov a ďalších zariadení. Ide napr. o voľné vstupy, prednostné vstupy, využívanie osobnej asistencie, pomôcok a pod.

Európsky preukaz pre osoby ŤZP bude slúžiť ako potvrdenie zdravotného postihnutia automaticky vo všetkých krajinách EÚ.

„Držitelia týchto európskych preukazov budú môcť využívať všetky výhody a zvýhodnenia, ktoré ktorákoľvek z členských krajín EÚ priznáva zdravotne znevýhodnených občanov na svojom území. Umožní to, aby mal každý občan, ktorý je vo svojej krajine uznaný za ŤZP, rovnaké postavenie a rovnocenný prístup ako domáci ŤZP občan v ktorejkoľvek európskej krajine. Spoločným cieľom týchto preukazov je zlepšiť kvalitu života pre osoby so zdravotným postihnutím a zabezpečiť, aby mali rovnaké príležitosti a prístup k základným službám a možnostiam ako ostatní občania. Týmto krokom im zjednodušíme každodenný život, pretože budú môcť ľahšie cestovať a využívať verejné služby v celej EÚ,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

„Chcem sa poďakovať za túto iniciatívu, zvlášť pre zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľov. Práve slovenskí paralympionici sú najviac cestujúcimi osobami s ŤZP po celom svete, aj v rámci Európy. Využívame služby, ktoré súvisia so ZŤP v jednotlivých krajinách, čo je dnes veľmi komplikované, keďže každá krajina funguje na inom princípe,“ doplnil Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru.

Európsky parkovací preukazu pre ŤZP nahradí dnes existujúci národný formát a zaručí využívanie parkovacích miest a zariadení pre ŤZP naprieč EÚ štátmi, čo zlepšuje pohodlie pri cestovaní a pri každodenných aktivítách.

Oba európske preukazy budú mať fyzickú podobu s potrebnými zabezpečovacími prvkami, rovnako sa uvažuje aj o ich digitálnej podobe a budú vzájomne uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ. Ich držitelia tak môžu využívať ich výhody a výsady pri cestovaní a pobyte v rôznych krajinách EÚ, bez ohľadu na miesto ich vydania.

V platnosti zostávajú aj národné preukazy pre ŤZP, ktoré budú naďalej udeľovať vnútroštátne orgány na základe vlastných kritérií.

Prezentácia k tlačovej konferencii

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk