Hlavné menu

18.07.2022

Otvárame ďalších 12 bezplatných dlhových poradní

Bezplatné dlhové poradne pomáhajú občanom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii, od konca minulého roka. Doposiaľ poradenské služby využilo už takmer 1500 klientov. Dnes otvárame ďalších 12 bezplatných dlhových poradní, čím sa poradenská služba stane dostupnejšou pre širokú skupinu potenciálnych klientov po celom Slovensku. Poradňu v Prievidzi prišiel osobne otvoriť minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Milan Krajniak.
 

K doposiaľ otvoreným 20 bezplatným dlhovým poradniam dnes pribudlo ďalších 12 pobočiek, a to v mestách Prievidza, Humenné, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Piešťany, Brezno, Galanta, Martin, Veľký Krtíš, Dolný Kubín a Stropkov. Prioritne bolo cieľom otvoriť poradne najmä na juhovýchodnej časti Slovenska, kde majú občania najväčší problém so zadlžením. Postupne budeme otvárať poradne aj na ďalších územiach a celkovo vznikne sieť 46 bezplatných dlhových poradní, ktoré budú sídliť v mieste pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V každej bezplatnej dlhovej poradni poskytuje klientom poradenstvo psychológ, právnik, ekonóm a pracovník administratívy. Dlžníkom poskytujú pomoc bezplatne, na vysokej odbornej úrovni a s ľudským rešpektom.

„Sú tri veci, ktoré sú pre mňa dôležité pri pomoci dlžníkom. To, čo robíme v bezplatných dlhových poradniach je exekučná prevencia. Maximálne sa snažíme o to, aby sa občania, ktorí majú problém so splácaním záväzkov prihlásili o pomoc čím skôr, aby sa nedostali do exekúcie. Ďalším dôležitým opatrením, ktoré sme prijali bolo to, že sme približne o polovicu znížili exekučné zrážky z príjmov. Takto sme pomohli 33-tisíc dôchodcom. Tretia vec, ktorá nás ešte len čaká je buď celoplošná exekučná amnestia, alebo ak ako vláda nedospejeme k celoplošnému riešeniu, tak som pripravený postupovať per partes. Máme viaceré štátne inštitúcie, ktoré už v minulosti urobili tzv. generálny pardon. To znamená, že pokiaľ dlžník zaplatí do nejakého dátumu istinu, všetky ostatné poplatky mu budú odpustené,“ uviedol počas návštevy Bezplatnej dlhovej poradne v Prievidzi minister práce Milan Krajniak.

Riešenie problémov môže byť jednoduchšie ako sa zdá. Odborníci v poradniach klientov usmernia a pomôžu im dostať problém pod kontrolu, aby nebolo ohrozené živobytie ich rodiny. Odborníci v poradniach pripravia plán riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastavia splátkový kalendár, ale pomôžu aj s inými starosťami v osobnej či právnej sfére. Projekt bezplatných dlhových poradní plní aj úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Cieľom poradenstva totiž nie je len pomôcť klientovi zbaviť sa dlhov, ale aj zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby aktívne predchádzal opakovanému zadlženiu.

Ekonómovia a právnici v bezplatných dlhových poradniach dôkladne preveria všetky finančne záväzky klienta a podrobne analyzujú štruktúru jeho príjmov a výdavkov. Častokrát sa stáva, že klienti zabudnú aké zmluvy podpísali a aké práva a povinnosti z nich vyplývajú. Taký bol aj prípad pána Vladimíra, ktorý bol dlhšie obdobie nezamestnaný, a tak mal problémy so splácaním úverov. Poradcovia zistili, že tento klient mal úraz, kvôli ktorému sa nemohol vrátiť do zamestnania. Po preverení úverových zmlúv tiež zistili, že pán Vladimír mal úvery poistené pre prípad neschopnosti, čo si klient neuvedomil. Vďaka precíznosti poradcu poisťovňa spätne vyplatila tomuto dlžníkovi peniaze, čím mohol vyplatiť časť svojho dlhu. O ďalších konkrétnych prípadoch sa môžete dočítať na facebookovej stránke Bezplatné Dlhové Poradne .

Pre viac informácií a kontakty na jednotlivé bezplatné dlhové poradne navštívte stránku https://www.pomahamedlznikom.gov.sk/ .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk