Hlavné menu

19.10.2022

Parlament schválil ďalšiu finančnú pomoc aj pre seniorov

Dnes poslanci Národnej rady SR jednohlasne schválili dôležitú finančnú pomoc pre dôchodcov v podobe vyplatenia takzvaného 14. dôchodku do konca tohto roka. Jeho vyplateniu predchádza novela zákona o 13. dôchodku, ktorú pripravil rezort práce, ako pomoc aj pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 70% zo sumy 13. dôchodku v decembrovom výplatnom termíne. Na pomoc dôchodcom tak pôjde viac ako 207 miliónov eur vyčlenených v upravenom štátnom rozpočte na rok 2022.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ešte v septembri navrhlo, aby bola časť 13. dôchodku vyplatená dôchodcom ešte do konca roka 2022. Nárok na túto sumu pomoci budú mať poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, ako aj poberatelia všetkých pozostalostných dôchodkov – vdovských, vdoveckých a sirotských.

Podmienky nároku na 13. dôchodok ostávajú zachované rovnako, ako v predchádzajúcom období. Pri poberaní viacerých druhov dôchodkov, vrátane dôchodkov z cudziny, sa ich výška zráta a podľa výslednej sumy bude poberateľovi vypočítaná výška 13. dôchodku, ktorá sa bude odvíjať od životného minima pre rok 2022. Poberateľ dôchodku vyplácaného z cudziny má povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku.

Vzorec na výpočet 13. dôchodku sa nemení, ale jeho výsledná suma bude vynásobená koeficientom 0,7, čiže 70 % celkovej sumy. Maximálna výška dávky 70 % z 13. dôchodku tak bude 210 eur a minimálna suma bude 35 eur. Novelou zákona o 13. dôchodku vyplatí celú Sociálna poisťovňa sumu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovej výške približne 207,6 miliónov eur.

Po predčasnom vyplatení 13. dôchodku v júli a po konzultáciách so zástupcami seniorov sme dnes schválili ďalšiu mimoriadnu pomoc pre dôchodcov. Som rád, že sa nám podarilo presadiť využitie vyše 207 miliónov eur zo zvýšených príjmov do rozpočtu práve na pomoc ľuďom, pretože peniaze štátu sú peniaze ľudí z ich daní, z ich odvodov. Tí s najnižšími dôchodkami dostanú najviac, teda 210 €. V pomoci ďalším skupinám ľudí, zariadeniam sociálnych služieb a ako aj zamestnávateľom budeme pokračovať, uviedol minister Milan Krajniak.

Pomoc vo forme takzvaného 14. dôchodku vyplateného do konca roka je jedným z opatrení pomoci pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov, ktoré zasiahla vysoká inflácia, a jej vyplatenie v decembrovom výplatnom termíne pomôže čiastočne eliminovať vplyv rastu cien a energií.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk