Hlavné menu

14.02.2024

Parlament schválil predĺženie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v agrosektore

Parlament dnes schválil predĺženie odpustenia odvodov pre potravinárov a poľnohospodárov do konca júna 2024, čo znamená dodatočnú podporu pre zamestnávateľov v tomto odvetví. Schválené opatrenie prinesie úspory v mzdových nákladoch pre týchto zamestnávateľov vo výške takmer 31 miliónov eur. Predĺžené obdobie odpustenia odvodov pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, čím prispeje k udržaniu zamestnanosti v tomto odvetví.
 

Predĺženie odpustenia odvodov pre potravinárov a poľnohospodárov do konca júna 2024 schválila vláda už 10. januára 2024. Ide o pomoc pre zákonom stanovený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore s pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie. Vďaka schválenému opatreniu sa toto obdobie predlžuje do 30. júna 2024. Nebude sa však uplatňovať kontinuálne aj za február 2024, ale až za kalendárne mesiace marec, apríl, máj a jún 2024 (vzhľadom na situáciu ohľadom schvaľovacieho procesu v NR SR). Zároveň sa rozšíri okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, na ktorých sa odvodová úľava od 1. marca 2024 do 30. júna 2024 bude uplatňovať.

Zmeny v odpustení odvodov pre potravinárov taktiež zahrňujú zvýšenie vymeriavacieho základu z pôvodných 700 eur na maximálne 750 eur, čo odpovedá minimálnej mzde platnej pre rok 2024. Zníženie mzdových nákladov vybraných zamestnávateľov predstavuje takmer 31 miliónov eur. Celkovo sa zamestnávateľom znížia náklady o 24,15 % vymeriavacieho základu každého zamestnanca (najviac do vymeriavacieho základu vo výške 750 eur). Ostatné zásady uplatňovania odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore zostávajú bez zmeny.

O vývoji situácie a ďalších praktických krokoch pre získanie odvodovej úľavy bude včas proaktívne informovať Sociálna poisťovňa. Proces odvodovej úľavy bude možné začať až po odsúhlasení schémy štátnej pomoci Európskou komisiou a jej zverejnení v Obchodnom vestníku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk