Hlavné menu

20.04.2021

Počet covidových zariadení naďalej klesá

Situácia v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) sa zlepšuje, už druhý mesiac klesá počet covidových zariadení. Kým k 19. januáru 2021 evidovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) 286 zariadení s mimoriadnou udalosťou, 19. apríla ich bolo už iba 89. Pod klesajúci trend sa podpísali nielen opatrenia a zodpovedný prístup, ale aj očkovanie.
 

Vakcinácia v ZSS sa začala 18. januára 2021 pilotným očkovaním v dvoch bratislavských zariadeniach. Ružinovský domov seniorov (vekový priemer klientov 82,5 rokov) a Petržalský domov seniorov (vekový priemer klientov 83 rokov) vybral rezort práce v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislava zohľadňujúc nielen vtedajšiu epidemiologickú situáciu v zariadení, ale aj vek klientov a ich diagnózy a pracovné zaradenie zamestnancov. Odvtedy bolo (podľa údajov MZ SR k 19.4.2021) prvou dávkou zaočkovaných 34 530 ľudí, druhú dávku dostalo 25 201 zamestnancov a klientov.

Očkovanie ľudí v zariadeniach sociálnych služieb je rovnako ako očkovanie ľudí mimo týchto zariadení dobrovoľné. „Tak ako každý občan, aj zamestnanci a klienti zariadení sa očkujú dobrovoľne. Niekto nemá záujem byť očkovaný, iný zo zdravotných dôvodov nemôže. Momentálny stav je taký, že z tých klientov a zamestnancov, ktorí prejavili záujem o skupinové očkovanie či už v priestoroch vakcinačného centra, alebo priamo v zariadení, je 77 % zaočkovaných,“ priblížil aktuálny stav vakcinácie minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Hoci je očkovanie v plnej kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR, súčinnosť pri očkovaní klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb poskytuje MPSVR SR. „Zbierame a kontrolujeme žiadosti o skupinovú formu očkovania od poskytovateľov sociálnych služieb a následne tieto žiadosti postupujeme zdravotníctvu,“ povedal riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR Ján Hudák. K 19. aprílu MPSVR SR zaevidovalo a odstúpilo MZ SR 867 požiadaviek. „Samozrejme, to, že my posunieme žiadosti kolegom na zdravotníctvo ešte neznamená, že ich oni aj okamžite spracujú. Ich administratívny systém je iný, preto sa naše a ich počty žiadostí mierne líšia,“ uzavrel J. Hudák.

Očkovanie klientov a zamestnancov ZSS a subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa uskutočňuje 3 spôsobmi: individuálnym očkovaním prostredníctvom registrácie cez online formulár, skupinovým očkovaním v priestoroch vakcinačného centra, alebo skupinovým očkovaním prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. Mobilné očkovacie jednotky využívajú zariadenia najviac. Za tie tri mesiace vakcinácie vyplýva, že približne 80 % požiadaviek bolo na využitie mobilnej očkovacej jednotky, zvyšných 20 % ZSS prejavilo záujem o očkovanie v skupinách vo vakcinačných centrách.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonalo od vypuknutia pandémie veľa systémových i operatívnych aktivít, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb reálne pomáhajú v boji s koronavírusom.

Zriadili sme intervenčné tímy metodikov a psychológov. Metodici nastavujú vhodné protipandemické opatrenia priamo v covidových zariadeniach s cieľom dostať ochorenie pod kontrolu, psychológovia zasa pracujú s klientmi a zamestnancami. Vytvorili sme tiež databázu dobrovoľníkov (k dnešnému dňu je ich 540). Ich pomoc v zariadeniach koordinuje manažment MPSVR SR.

MPSVR SR v spolupráci s komorou psychológov pracuje na metodických postupoch pre zlepšenie psychohygieny klientov a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb.

Materiálna pomoc prekročila 16 miliónov eur. Od začiatku pandémie sme poskytli ZSS 10 746 100 ochranných rúšok, 629 279 chirurgických rukavíc, 552 027 respirátorov, 25 560 ochranných okuliarov, 374 385 ochranných oblekov, 369 150 návlekov na obuv, 7 766 ochranných štítov a 6 695 litrov dezinfekcie.

Doterajšia pomoc pre ZSS

Klientom v zariadeniach sociálnych služieb bojujúcim s ochorením COVID-19 pomáha zlepšiť zdravotný stav 200 ks kyslíkových prístrojov. Tí s horším priebehom tak nemusia byť hospitalizovaní v nemocnici, ale zostávajú sa liečiť v prostredí, ktoré im je známe a cítia sa v ňom dobre.

Zaviedli sme covidový semafor pre zariadeniach, preplácame vitamín D3 dodávame testy pre pravidelné testovanie na COVID – 19.

Od prvej vlny pandémie môžu poskytovatelia sociálnych služieb žiadať aj o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na nákup hygienických pomôcok, dezinfekcie, či zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova. Z dotácie môžu poskytovatelia sociálnych služieb vyplácať aj tzv. infekčný príspevok zamestnancovi.

MPSVR SR prijalo aj opatrenia, vďaka ktorým nemusia poskytovatelia sociálnych služieb vrátiť finančný príspevok za neobsadené miesta. ministerstvo ich považuje počas krízovej situácie za obsadené, vďaka čomu poskytovatelia nemusia finančný príspevok vrátiť.

V prípade, že je celé zariadenie sociálnych služieb v karanténe a zamestnanec nemôže ísť domov, pretože by mohol nakaziť svojich blízkych, zamestnávateľ mu zabezpečí náhradné ubytovanie, ktoré rezort preplatí.

Na mimoriadne odmeny pre 30 406 zamestnancov zariadení sociálnych služieb a štátnych CDR vyplatilo MPSVR SR 22 524 706 €.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk