Hlavné menu

10.03.2022

Pre občanov Ukrajiny sme zjednodušili tlačivá žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR urobilo ďalší ústretový krok smerom k občanom Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko. K dispozícii už majú dvojjazyčnú slovensko-ukrajinskú verziu tlačiva so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi, ktorá je zároveň výrazne zjednodušená. Rezort okrem toho pripomína, že podľa zákona majú deti z Ukrajiny nárok aj na dotáciu na stravu.
 

O dávky v hmotnej núdzi môže požiadať každý občan Ukrajiny, ktorému cudzinecká polícia vystaví doklad odídenca. Doposiaľ však bolo podávanie žiadostí na úradoch, či vo veľkokapacitných centrách, zdĺhavé. Občan Ukrajiny spravidla najskôr vypísal ukrajinskú verziu tlačiva. Už tu často vznikali prvé problémy, keďže občania Ukrajiny nevedeli uviesť všetky potrebné údaje. Úradníci im pri vypĺňaní žiadostí pomáhali. Po novom sú však už k dispozícii dvojjazyčné tlačivá, ktoré celý proces výrazne uľahčujú.

„V niektorých prípadoch to bolo skutočne náročné,“ opisuje celý proces vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok na úrade práce v Michalovciach Jana Kunčová. Dvojjazyčná verzia tlačiva je podľa nej veľkou pomocou pre každodennú prácu. Víta aj podstatné skrátenie tlačiva: „V prípade občanov Ukrajiny neposudzujeme príspevky na bývanie či aktivačné príspevky, preto je upravená forma žiadosti vecne prispôsobená. Teraz sú v tlačive iba informácie, ktoré skutočne potrebujeme“ . Kunčová dodáva, že úrady sa neustále snažia občanom Ukrajiny zjednodušovať prístup k pomoci. Zamestnanci úradu práce sú napríklad prítomní vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach. Občania Ukrajiny vďaka tomu na jednom mieste dostanú preukaz odídenca, požiadajú o dávky v hmotnej núdzi a dostanú aj komplexné sociálne poradenstvo od odborníkov. „Vo veľkokapacitnom centre sú každý deň k dispozícii aj zamestnanci nášho úradu, kde sú pripravení informovať občanov Ukrajiny a ďalej ich nasmerovať. Pre obe strany je veľmi nápomocné, že sa všetky dokumenty dajú vybaviť na jednom mieste. Som presvedčený, že tým uľahčujeme situáciu aj samosprávam,“ zdôraznil riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Daniel Tiža.

„Každý deň nachádzame možnosti, ako našim ťažko skúšaným susedom pomôcť. Pracujeme na veľkých zmenách aj menších opatreniach. Práve zavedenie dvojjazyčných tlačív pre žiadosť o dávku v hmotnej núdzi sa môže zdať ako maličkosť. Zrozumiteľným jazykom však občanom Ukrajiny významne uľahčujeme náročnú a často stresujúcu situáciu pri príchode na Slovensko,“ povedal minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Podľa jeho slov je dôležité nielen prijímať opatrenia, ale aj informovať o zákonných možnostiach. Tak je to napríklad aj pri dotácii na stravu pre ukrajinské deti.

Rezort práce pripomína, že zákon o dotáciách umožňuje poskytnúť dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj deťom cudzích štátnych príslušníkov. V praxi to znamená, že aj tie z Ukrajiny majú nárok na dotáciu na stravu v materskej či základnej škole. Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo školu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bolo súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ukrajinci so štatútom odídenca majú nárok na tieto dávky aj v prípade, ak ešte nestihli požiadať o dávku v hmotnej núdzi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk