Hlavné menu

27.02.2024

Príspevok na starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodinu zvýšime o 40 percent

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, ktorou navýši financovanie vybraných miest v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodiny (CDR). Zmena by mala platiť od 1. júla 2024. Ide o neštátne akreditované CDR, ktorých je na Slovensku 31, no iba 2 z nich poskytujú špecializovanú starostlivosť o deti s ťažkým zdravotným postihnutím, a práve tých sa spomínané navýšenie dotkne.
 

V novele zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele navrhujeme zvýšiť maximálnu výšku finančného príspevku na jedno miesto o 40 percent. Dve neštátne akreditované CDR, a to Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa, Spišská Nová Ves a Dom sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, Turzovka poskytujú špeciálnu ošetrovateľskú starostlivosť pre ťažko choré deti, ktoré majú fyzické či duševné postihnutie.

„Špeciálne veci si žiadajú špeciálne zmeny zákonov, o to viac ak ide o dobrú vec. O navýšenie príspevku žiadali tieto centrá osem rokov a doteraz na túto požiadavku štát nereflektoval. Vďaka novele zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele navýšime finančný príspevok až o 40 percent, čo predstavuje mesačne na jedno dieťa vyše 800 Eur,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Riaditeľka Centra pre rodiny a deti sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi Alexandra Hovancová vyzdvihla, že po ôsmich rokoch je to konečne víťazstvo, pričom poukázala na fakt, že náklady na starostlivosť o choré deti sa nedajú porovnať s tými, ktoré je potrebné vynaložiť pri starostlivosti o zdravé deti.

„Splnil sa mi najväčší sen. Chcem sa poďakovať predovšetkým pánovi ministrovi Erikovi Tomášovi, pretože ako jediný na nás po voľbách nezabudol a netváril sa, že nás nepozná. Nejeden raz sme boli takmer pri tom, že zariadenie budeme musieť zatvoriť.“ Alexandra Hovancová spresnila, že navýšené finančné prostriedky použijú v prvom rade na mzdy zamestnancov, ktorí poskytujú týmto deťom permanentnú starostlivosť.

„Ľudia, ktorí sa o tieto deti starajú si zaslúžia vyššiu pozornosť štátu. Je to obrovská služba nielen pre tieto deti, ale aj pre štát. Tieto finančné prostriedky sme našli v kapitole ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ročne budú predstavovať sumu vyše 240 tisíc Eur, avšak pre tento rok, ak zákon vstúpi do platnosti 1. júla 2024, vyše 100 tisíc Eur,“ podotkol minister práce Erik Tomáš.

Centrum pre deti a rodiny sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi má dve skupiny a prostredníctvom nich pokrýva 16 miest. Dom sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, Turzovka má jednu skupinu detí a pokrýva 8 miest. Neštátne akreditované centrá fungujú popri tzv. štátnych centier s pobytovou formou starostlivosti, ktorých zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk