Hlavné menu

25.03.2024

Rezorty práce SR a ČR potvrdili dobrú spoluprácu a vzájomne sa inšpirovali v oblasti dôchodkového systému, sociálnych služieb či zamestnávania cudzincov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš privítal na pôde svojho rezortu českého kolegu – podpredsedu vlády a ministra práce a sociálnych vecí Českej republiky Mariana Jurečku. Počas spoločného rokovania si vymenili informácie a skúsenosti z fungovania vo viacerých rezortných oblastiach. Témou boli dôchodkový systém a jeho nastavenie v ČR a SR, poskytovanie sociálnych služieb a skúsenosti so zamestnávaním cudzincov.
Predstavitelia oboch ministerstiev zároveň potvrdili záujem zorganizovať na Slovensku spoločné stretnutie česko - slovenskej tripartity za účasti všetkých jej zakladateľov.
 

„S Českou republikou sa inšpirujeme navzájom v našich sociálnych systémoch, ktoré sú veľmi blízke. Hovorili sme o lehotách pri priznávaní dôchodkov na oboch stranách a urobíme pre to maximum, aby sa skracovali. Zároveň nás Česká republika inšpirovala časťami svojej novej dôchodkovej reformy, ktorá nás zaujala zavádzaním dôchodkového stropu v závislosti od náročnosti povolania. Na túto tému chceme aj na Slovensku otvoriť veľkú odbornú diskusiu o nastavení a zavedení dôchodkového stropu v závislosti od náročnosti povolania. Zároveň sa chceme inšpirovať aj v téme pripravovanej reformy v sociálnych službách, keďže ČR tento model už používa,“ spresnil Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V oblasti konkrétních praktických otázek mají naše ministerstva společné výzvy. Když se podíváme na oblast sociální, je jasné, že s ohledem na naší historii a provázanost rodin musí být spolupráce úřadů velmi efektivní. Musíme vědět, jaké kroky úřady obou států realizují a jaké mají dopady na jednotlivé občany. ČSSZ i slovenská Sociálna poisťovňa od nás mají jasné zadání a snažíme se, abychom žádosti o důchod dokázali vyřídit v co nejkratším možném termínu,“ uviedol minister práce a sociálnych vecí ČR Marian Jurečka.

V oblasti sociálnych služieb slovenská strana realizuje kroky k pripravovanej Reforme financovania sociálnych služieb, ktorá má platiť od roku 2026. Jej súčasťou bude príspevok na starostlivosť pre odkázanú osobu, ktorý už dnes v podobnej podobe funguje v Českej republike s názvom „příspěvek na péči“. Slovenské ministerstvo práce tak privíta cenné rady pri jeho zavádzaní v ČR, rovnako tak skúsenosti z jeho využívania zo strany odkázaných osôb či preferencie v rámci poskytovaných sociálnych služieb.

Obaja ministri práce sa zhodli na potrebe riešenia starnutia populácie, pričom prioritou je podpora terénnej sociálnej služby a zotrvávanie klientov v ich prirodzenom prostredí.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk