Hlavné menu

06.10.2022

Rodiny s deťmi od januára dostanú od štátu ďalšie finančné prilepšenie

Rezort práce zvyšuje rodičovský príspevok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky neustále zlepšuje podmienky rodín s deťmi. Rezort tak ako každý rok opäť zvýši rodičovský príspevok. Výšky rodičovského príspevku na budúci rok stúpnu na 301 eur mesačne a 412,60 eura mesačne, v prípade, že rodič poberal materské. Rodiny s deťmi do 3 rokov (resp. 6 rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa) si tak prilepšia o viac ako 20 a takmer 30 eur, ak poberali materské.
 

Zákon o rodičovskom príspevku (z. č. 571/2009 Z. z.) ustanovuje valorizáciu súm rodičovského príspevku vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Novú výšku rodičovského príspevku na rok 2023 podľa zákona ministerstvo vypočíta tak, že príspevok (ktorý stanovuje zákon o rodičovskom príspevku) vynásobí koeficientom, ktorým sa k 1. júlu 2022 upravili sumy životného minima. Výsledné sumy sa zaokrúhlia na najbližších desať eurocentov.

Sumu rodičovského príspevku v budúcom roku ministerstvo upraví zo sumy 280 eur na sumu 301 eur. A sumu rodičovského príspevku v prípade, že oprávnená osoba na dieťa poberá okrem rodičovského príspevku aj materské, zo sumy 383,80 eura na sumu 412,60 eura mesačne.

Priemerný mesačný počet poberateľov rodičovského príspevku v roku 2023 rezort práce odhaduje na približne 141 650. Navrhovaná úprava súm rodičovského príspevku si vyžiada zvýšenie čerpania finančných prostriedkov v sume 40 742 506 eur. Výdavky zabezpečí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci limitov na príslušný rozpočtový rok.

Opatrenie, ktorým sa ustanovujú sumy rodičovského príspevku na rok 2023 bude predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Doplnenie:

Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/571/20200101#

Opatrenie, v ktorom sú stanovené aktuálne výšky rodičovského príspevku na rok 2022 je zverejnené na stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/496/

Sumy rodičovského príspevku na rok 2023 boli zverejnené v predbežnej informácii, ktorá je dostupná na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/234

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk