Hlavné menu

24.06.2021

Rodiny dostanú jednorazový pandemický príspevok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny urobilo ďalší krok pre pomoc ľuďom. Jednorazový pandemický príspevok pre pomoc najnúdznejším rodinám vyplatíme vo výške 333 Eur. Prvé príspevky budú úrady práce automaticky posielať už v priebehu augusta. V nasledujúcich mesiacoch tak postupne pomôžeme viac ako 730-tim tisícom detí, ktorým spoločne rozdelíme viac ako 120 miliónov eur.
 

Ako prví dostanú jednorazový pandemický príspevok rodiny s deťmi, ktoré sa vplyvom situácie s Covid-19 ocitli v hmotnej núdzi. V tomto prípade je podmienkou obdobie od marca 2020 do apríla 2021, kedy si rodina nárok na pomoc v hmotnej núdzi uplatnila. Dnes je to na Slovensku viac ako 7-tisíc takýchto rodín, v ktorých žije vyše 13 500 nezaopatrených detí. Vyplatená jednorazová suma im pomôže preklenúť toto náročné obdobie a zmierniť tak osobné dopady pandémie či zlepšiť podmienky pre tieto deti.

„Pomoc rodinám je mojou prioritou a preto pomôžeme deťom z rodín, ktoré počas pandémie spadli do hmotnej núdze. Každé z nich tak dostane jednorazový finančný príspevok vo výške 333 eur a každý, kto naň má nárok, ho dostane automaticky. V druhej fáze pomôžeme aj ďalším rodinám s deťmi, a to formou mimoriadneho prídavku na dieťa,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Jednorazový príspevok tak už v auguste dostanú konkrétne rodiny, ktoré najviac ekonomicky utrpeli v dôsledku pandémie, stratili zamestnanie či iné sociálne istoty a objektívne sa ocitli v existenčných problémoch. O 333-eurový príspevok netreba žiadať ani ho nijako dokladovať. Jeho vyplácanie zabezpečia úrady práce, a to formou zaslania priamo na účet alebo poštovou poukážkou.

Následne sa jednorazová pomoc bude vyplácať v rámci systému mimoriadneho prídavku na dieťa. Jeho hodnota bude 200 eur. Určená je pre rodiny, ktorých príjem je do výšky 2000 eur v hrubom (t.j. 1474 eur v čistom). Na mimoriadny prídavok tak bude mať nárok viac ako 730-tisíc nezaopatrených detí. Spoločná vyplatená suma bude predstavovať viac ako 120 miliónov eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk