Hlavné menu

12.04.2022

S Rakúskom sme si vymenili skúsenosti a odporúčania ako ďalej integrovať odídencov z Ukrajiny

V súčasnosti sa nachádzame v druhej fáze pomoci ukrajinským občanom, ktorí v dôsledku vojenského konfliktu opúšťajú svoje domovy a hľadajú ten nový, dočasný domov. Pre nás to znamená fáza integrácie, teda ako ďalej začleniť odídencov z Ukrajiny do našej spoločnosti.
 

Práve o nových výzvach sa prostredníctvom telefonátu rozprávali minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak s rakúskou spolkovou ministerkou pre ženy, rodinu, integráciu a médiá Susanne Raab(ovou). Ocenila predovšetkým vrelý prístup a pomocnú ruku, ktorú Slovensku podalo všetkým, ktorí prekročili slovensko-ukrajinskú hranicu v dôsledku nebezpečenstva vojny.

Minister Milan Krajniak uviedol, že už dnes sme systém nastavili tak, aby Ukrajinci, ktorí u nás chcú zostať žiť, mohli bez prekážok pracovať a mohli si u nás vytvoriť zázemie. Tak prinášajú benefity do spoločnosti, či už na pracovnom trhu, pretože obsadzujú tie pracovné miesta, o ktoré nebol dlhodobo záujem a prispievajú do sociálneho systému.

Dnes sa rezort práce aj v spolupráci s ďalšími ministerstvami sústreďuje na konkrétne riešenia tých problémov, ktoré by utečencom z Ukrajiny bránili v ich socializácii či postupnom začlenení u nás. Nastavujeme preto podmienky tak, aby boli rovnocenné pre každého s cieľom nediskriminovať našich vlastných občanov.

Všetci si uvedomujeme, že aj keď ide o dočasnú podporu, nemôže byť čiastková či neúplná.

Práve možnosť využitia EÚ zdrojov z Európskeho fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) nám prináša flexibilitu financovanie opatrení zameraných na migračné výzvy a výdavky pre túto oblasť podpory.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk