Hlavné menu

20.09.2022

Stabilita v II. pilieri je vďaka ministerstvu práce na dosah

Dlhé obdobie nestability v dôchodkovom systéme, pomaly nahrádzajú účinné opatrenia rezortu práce. Dôkazom toho je aj posun novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, do druhého čítania Národnej rady SR. Návrh z dielne rezortu práce upravuje fungovanie II. piliera, zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a teda aj budúceho dôchodku sporiteľa. Zavedenie dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe ako aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie môžu navýšiť nasporenú sumu po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 %.
 

Prvým z opatrení na zlepšenie celkového stavu úspor sporiteľa je predvolená investičná stratégia . V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch sporenia najmenej o 50 %. Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky každý nový sporiteľ (resp. existujúci sporitelia do veku 54 rokov). Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť podľa svojho uváženia.

Ďalším opatrením, ktoré výrazne zvýši dôchodok z II. piliera je zmena vo výške a štruktúre odplát . Táto zmena zvýši nasporenú sumu sporiteľa o približne 10 % v porovnaní s dnešným systémom. Zároveň sme týmto návrhom akceptovali žiadosti odbornej verejnosti, ktorá považovala účtovanie odplaty za zhodnotenie v pasívnych fondoch za neakceptovateľné.

Takmer dve tretiny ľudí si v súčasnosti vypláca úspory z II. piliera jednorazovo, čo zvyšuje riziko nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti. Úprava výplatnej fázy zamedzí jednorazovým výberom dôchodkových úspor . Predlženie starobného dôchodkového sporenia až do začatia poberania doživotného starobného dôchodku bude mať pozitívny vplyv na hodnotu úspor. Keďže majetok sporiteľa bude počas obdobia vyplácania programového výberu naďalej investovaný, zvýši sa objem majetku na zakúpenie doživotného starobného dôchodku.

Návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení (z. č. 43/2004 Z. z.), ktorý dnes 20. septembra 2022 schválil parlament v prvom čítaní, vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 a vybraných záväzkov vlády Slovenskej republiky z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 – 2024.

Kompletné znenie novely zákona nájdete na Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk