Hlavné menu

14.11.2023

Štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš: Sociálna ekonomika posilňuje regionálny rozvoj

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš sa zúčastnil na európskej konferencii s názvom „Sociálna ekonomika: Ľudia, Planéta, Akcia". Podujatie v rámci španielskeho predsedníctva Rady Európskej únie, ktoré sa konalo v San Sebastiane, ponúklo príležitosť na výmenu skúseností v oblasti fungovania sociálnej ekonomiky ako aj jej prínosu pre spoločnosť.
 

V rámci konferencie v paneli nazvanom Cesta prechodu: Podpora zeleného a digitálneho prechodu sociálneho hospodárstva vystúpil aj štátny tajomník Branislav Ondruš. „ Našim cieľom je presadzovať sociálnu ekonomiku za hranice pracovnej integrácie a posilniť jej úlohu ako efektívneho nástroja pre regionálny rozvoj, spoločenskú integráciu a zvýšenie kvality života v menej rozvinutých regiónoch,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce vo svojom vystúpení.

Udalosti posledných rokov na európskej aj globálnej úrovni zdôraznili potrebu budovať sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie zamerané na ľudí a životné prostredie. Európska konferencia o sociálnej ekonomike ponúka vynikajúcu príležitosť pre vzájomné zdieľanie skúseností medzi rôznorodými aktérmi v oblasti sociálnej ekonomiky.

Činnosť sociálnych podnikov nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide o rôzne prospešné služby - od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia.

Sociálne podniky na Slovensku tiež zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk