Hlavné menu

28.06.2024

Viac peňazí pre zdravotne znevýhodnené deti a nový projekt odľahčovacej služby. Plnenie záväzkov z okrúhleho stola

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvyšuje príplatok k príspevku na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím zo 100 Eur na 200 Eur. Cieľom je uľahčiť záťaž pre rodiny, ktoré sa starajú o deti so zdravotným znevýhodnením. Vyplýva to z legislatívneho návrhu ministerstva práce, ktorý dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh je výsledkom rokovaní so zástupcami rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením vrátane komisárky Zuzany Stavrovskej.
 

Prvou dôležitou zmenou je zdvojnásobenie príplatku k príspevku na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím zo 100 Eur na 200 Eur mesačne. „Napĺňame záväzky z jarného okrúhleho stola. Nové zákony, ktoré som podpísal, pomôžu rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Týchto rodín je na Slovensku približne 8 300. Chceme im uľahčiť finančnú záťaž a prispieť k lepšej kvalite ich života,“ vysvetlil v piatok minister práce, sociálnych vecí a rodín SR Erik Tomáš na tlačovej konferencii v Bratislave.

Druhou významnou zmenou je zvýhodnenie všetkých poberateľov opatrovateľských príspevkov. Odkázané osoby budú môcť využiť aj terénnu opatrovateľskú službu až 40 hodín mesačne namiesto doterajších 8 hodín, pričom ich domáci opatrovatelia neprídu o opatrovateľský príspevok.

Nový režim odľahčovacej služby prinesie zmeny pre rodičov detí so zdravotným postihnutím. Pre pobytovú odľahčovaciu službu je stanovená 30 kalendárnych dní , počas ktorých môžu rodičia umiestniť svoje dieťa do zariadenia a využiť tento čas na zaslúžený oddych alebo vybavenie neodkladných záležitostí. Alebo v prípade ambulantnej a domácej terénnej opatrovateľskej služby bude k dispozícii 12 hodín mesačne, čo predstavuje celkovo 360 hodín ročne. Mestám a obciam ministerstvo práce pomôže s financovaním odľahčovacej služby v plnom rozsahu. Náklady za túto službu budú pre rodičov preplatené zo štátneho rozpočtu do konca tohto roka, pričom od januára budú na tieto výdavky vyčlenené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu.

Podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej potrebujú rodiny nielen finančnú podporu, ale aj každú pomocnú ruku. Oceňuje preto kroky ministerstva práce a vyzdvihuje dostupnosť odľahčovacej služby. „Celý tento systém by mal rodinám uľahčiť starostlivosť a podporiť ich snahu žiť čo najnezávislejšie. Verím, že táto služba bude skutočne dostupná, včasná a adresná, či už v prípade akútnej potreby alebo terénneho opatrovania,“ uviedla komisárka.

V rámci balíku legislatívneho návrhu je už zakomponovaný aj známy kompromis medzi neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a Združením miest a obcí Slovenska. Po novom bude mať obec k dispozícii 30 kalendárnych dní, aby ponúkla svojmu občanovi zariadenie sociálnych služieb, následne bude mať občan možnosť si takéto zariadenie vybrať sám.

„Okrem týchto spomínaných zmien, sme sa zaviazali, že posilníme aj personálne kapacity tzv. včasnej intervencie. Národný projekt sa aktuálne pripravuje a začne platiť od budúceho roka. Je zrejmé, že postupne plníme všetky sľuby, ktoré sme dali rodinám starajúcim sa o deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením,“ uzavrel minister práce Erik Tomáš.

Prezentácia_Viac peňazí pre zdravotne znevýhodnené deti a nový projekt odľahčovacej služby

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk