Hlavné menu

26.09.2022

Vláda schválila návrh finančnej pomoci pre seniorov

Na dnešnom rokovaní Vlády SR schválili členovia vlády ďalšiu finančnú pomoc pre seniorov v podobe vyplatenia takzvaného 14. dôchodku v novembri 2022. Jeho vyplateniu predchádza novela zákona o 13. dôchodku, ktorú pripravil rezort práce, ako pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 70% zo sumy 13. dôchodku v novembrovom výplatnom termíne, pričom priemerná suma na jedného dôchodcu bude vo výške 144,7 eura pri predpokladanom počte 1,44 milióna poberateľov dôchodkových dávok.
 

„Dnešné mimoriadne rokovanie vlády je dôkazom toho, že bezprecedentne pomáhame aj našim dôchodcom. Chceme využiť mimoriadne daňové príjmy, ktoré sú v rozpočte práve aj na pomoc obyvateľom,“ doplnil po skončení rokovania predseda vlády Eduard Heger.

„Ide o historicky najvyššiu sumu, akú vláda kedy uvoľnila pre túto zraniteľnú skupinu obyvateľov. Suma 750 miliónov, ktorou sme dôchodcom pomohli tento rok, je až desaťkrát vyššia ako v roku 2018,” povedal minister financií SR Igor Matovič.

„Som veľmi rad, že napriek dopadom pandémie, vojny na Ukrajine a zvyšujúcej sa inflácie, vyčlenila vláda SR tento rok už spolu tri štvrtiny miliardy eur na mimoriadnu pomoc pre našich dôchodcov,” uviedol štátny tajomník MFSR Marcel Klimek.

Po predčasnom vyplatení 13. dôchodku v júli a po konzultáciách so zástupcami seniorov sme dnes schválili ďalšiu mimoriadnu pomoc pre dôchodcov. Som rád, že sa nám podarilo na vláde presadiť využitie vyše 207 miliónov EUR zo zvýšených príjmov do rozpočtu práve na pomoc ľuďom, pretože peniaze štátu sú peniaze ľudí z ich daní, z ich odvodov. Pomoc vyplatíme nielen starobným dôchodcom, ale aj sirotám a invalidným dôchodcom. Tí s najnižšími dôchodkami dostanú najviac, teda 210 €. Tí s najvyššími dôchodkami dostanú 35 €. V pomoci ďalším skupinám ľudí, zariadeniam sociálnych služieb a ďalším zamestnávateľom budeme pokračovať a čoskoro ju predstavíme ,“ doplnil minister Milan Krajniak.

Vzhľadom na pretrvávajúci rast inflácie, ktorá aktuálne dosahuje 12,6 %, sú prijaté opatrenia pre poberateľov dôchodkových dávok nepostačujúce, a preto ministerstvo práce navrhlo, aby bola časť 13. dôchodku vyplatená aj v novembri 2022. Nárok na novembrový 13. dôchodok budú mať poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, ako aj poberatelia všetkých pozostalostných dôchodkov – vdovských, vdoveckých a sirotských.

Podmienky nároku na 13. dôchodok ostávajú zachované rovnako, ako v predchádzajúcom období. Pri poberaní viacerých druhov dôchodkov, vrátane dôchodkov z cudziny, sa ich výška zráta a podľa výslednej sumy bude poberateľovi vypočítaná výška 13. dôchodku, ktorá sa bude odvíjať od životného minima pre rok 2022. Poberateľ dôchodku vyplácaného z cudziny má povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku najneskôr do 10. októbra 2022.

Vzorec na výpočet 13. dôchodku sa nemení, ale jeho výsledná suma bude vynásobená koeficientom 0,7, čiže 70 % celkovej sumy. Maximálna výška novembrového 13. dôchodku tak bude 210 eur a minimálna suma bude 35 eur. Novelou zákona o 13. dôchodku vyplatíme celú sumu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovej výške približne 207,6 miliónov eur.

Pomoc vo forme vyplatenia 13. dôchodku počas novembra je jedným z vládnych opatrením pomoci pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov, ktoré zasiahla vysoká inflácia a jej návrh čaká na schválenie v parlamente.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk