Hlavné menu

23.12.2021

Za prácu počas II. vlny pandémie sme už odmenili vyše 30-tisíc zamestnancov v sociálnych službách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR naďalej odmeňuje zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie. Každý z nich už v januári dostane vyplatenú jednorazovú mimoriadnu odmenu vo výške 350 eur ako poďakovanie za ich obetavosť a pracovné nasadenie. Okrem toho pre nich rezort práce prostredníctvom národného projektu vyčlenil viac ako 31,5 milióna eur určených na refundáciu odmien. Vďaka nim ministerstvo práce doteraz odmenilo vyše 30-tisíc zamestnancom všetkých druhov sociálnych služieb, ktorým rozdelil takmer 20 miliónov eur.
 

Podpora poskytovania sociálnych služieb, ich stabilizácia a udržanie stoviek pracovných miest v tejto oblasti je hlavným zámerom projektu odmeňovania všetkých zamestnancov, ktorí počas II. vlny pandémie ochotne a zodpovedne pomáhali v zariadeniach sociálnych služieb a tiež centrách pre deti a rodiny. Aj v súčasnej prebiehajúcej tretej vlne pandémie sú ich práca, obetavosť a nasadenie nezastupiteľné.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto považuje ich finančné ohodnotenie, či už vo forme jednorazovej mimoriadnej odmeny 350 eur alebo 500 eurovej odmeny (v hrubom) v rámci nastaveného projektu za obrovské poďakovanie a tiež motiváciu do ďalšej práce v tomto pretrvávajúcom náročnom období.

„V rámci nášho projektu sme doteraz schválili takmer 1150 žiadostí od zamestnávateľov a som rád, že finančná odmena sa postupne dostáva všetkým tým, ktorí si to dnes naozaj zaslúžia. Osobne oceňujem ich mimoriadny výkon a zodpovednosť, akými zamestnanci v ZSS a CDR pristupovali a stále pristupujú k svojim klientom. Všetci si aj v dnešnej situácii uvedomujeme, že každodenná práca v zariadeniach aj v teréne je mimoriadne náročná a vyžaduje si maximálne nasadenie takpovediac „celého človeka“. Považujem za správne, aby sme im aj takto finančne poďakovali, ale zároveň motivovali k ďalšej práci, ktorá je nezastupiteľná,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Pri refundácii odmeny môže zamestnávateľ žiadať do konca tohto roka, ak najneskôr do 30. novembra 2021 vyplatil mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom. Zamestnávateľ môže zamestnancovi vyplatiť aj vyššiu odmenu, rezort preplatí celkové náklady na odmenu do maximálnej výšky 676 eur. Preplácanie priebežne zabezpečujú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odmeny sú určené pre zamestnancov všetkých druhov sociálnych služieb, ako sú komunitné centrá, útulky, denné stacionáre, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, opatrovateľská služba, terénna práca a pod. Rovnako patria aj pracovníkom v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Jednorazovú mimoriadnu jednorazovú odmenu vo výške 350 eur dostanú vyplatenú v januári, teda v decembrovej výplate.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už počas prvej vlny pandémie vyplatilo odmeny zamestnancom v prvej línii vo výške viac ako 22 miliónov eur, pričom prilepšenie k mzde pocítilo viac ako 30-tisíc zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

Všetky informácie spolu s manuálom k vypĺňaniu žiadosti o refundáciu nákladov na poskytnutie mimoriadnych odmien pre zamestnancov sociálnych služieb a subjektov SPODaSK sú zverejnené na stránke www.pomahameludom.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk