Hlavné menu

24.03.2021

Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevky z „Prvej pomoci“ až do 100 % celkovej ceny práce

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky za mesiac február z opatrení 1 a 3 A/B elektronicky prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk. Žiadosti a výkazy môžu posielať do 30. apríla 2021.
 

Európska komisia schválila 22. marca dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti, ktorý nám umožňuje navýšiť príspevky pre zamestnávateľov až do 100 % celkovej ceny práce. Keďže išlo o rozsiahlu zmenu schémy štátnej pomoci, Európska komisia ju v spolupráci s Protimonopolným úradom posudzovali od polovice februára. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca zostáva na úrovni 1 100 eur.

Navyšujeme pomoc, znižujeme administratívnu záťaž

V rámci „Prvej pomoci ++“ zvyšujeme a predlžujeme finančnú pomoc na ochranu pracovných miest do 30. júna. Aby sme zrýchlili a zjednodušili administratívu, nemusia súčasní prijímatelia pomoci podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok. S cieľom optimalizovať a súčasne zrýchliť systém Prvej pomoci prijímame na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny až 129 nových zamestnancov, ktorí pomôžu vyplácať príspevky pre zamestnancov. Od 1. marca posilnilo tímy úradov už 74 kolegov, plynule prijímame ďalších, najviac posilňujeme úrad práce v Bratislave, a to až o 14 pracovníkov.

Podmienky pre príspevok 100 % celkovej ceny práce

O príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce si môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorí neboli k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach. Taktiež platí, že súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. Do limitu sa nezapočítavajú už poskytnuté príspevky v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci +. Limity sú súčasťou podmienok schválených Európskou komisiou.

V prípade, že žiadateľ prekročil stanovený limit alebo patril k 31. 12. 2019 do skupiny podnikov v ťažkostiach naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce tak, ako doteraz.

O príspevok môžu zamestnávatelia žiadať na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. 2. 2021. Rozšírili sme aj skupinu žiadateľov, keďže o príspevky sa môžu uchádzať aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, po novom môže dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca.

Opatrenia č. 2, 4A a 4B

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú aj žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za mesiac február aj pre opatrenia 2, 4A a 4B. Záujemcovia môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce do 30. apríla 2021.

Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk .

Na udržanie pracovných miest sme vyplatili už 1 193 896 099 eur a podporili celkovo 3 455 138 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk