Hlavné menu

Kariéra

VK/2023/341
Inšpektor pre oblasť kompenzácií ŤZP - pracovisko ISV Nitra

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 25.01.2023 do 01.02.2023

VK/2023/343
Inšpektor pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately - pracovisko ISV Nitra

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 25.01.2023 do 01.02.2023

VK/2023/317
Inšpektor pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately - pracovisko ISV Trnava

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 24.01.2023 do 31.01.2023

VK/2023/321
Inšpektor pre oblasť sociálnych služieb - pracovisko ISV Trnava

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 24.01.2023 do 31.01.2023

VK/2023/325
Inšpektor pre oblasť kompenzácií ŤZP - pracovisko ISV Trnava

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 24.01.2023 do 31.01.2023

VK/2023/359
Inšpektor pre oblasť sociálnych služieb - pracovisko ISV Košice

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 25.01.2023 do 01.02.2023

VK/2023/360
Inšpektor pre oblasť kompenzácií ŤZP - pracovisko ISV Košice

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 25.01.2023 do 01.02.2023

VK/2023/344
Inšpektor pre oblasť sociálnych služieb - pracovisko ISV Trenčín

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je 25.01.2023 do 01.02.2023

VK/2023/348
Inšpektor pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately - pracovisko ISV Trenčín

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je 25.01.2023 do 01.02.2023

VK/2023/352
Inšpektor pre oblasť kompenzácií ŤZP - pracovisko ISV Trenčín

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je 25.01.2023 do 01.02.2023

Výzva na pracovnú pozíciu
Asistent riaditeľa odboru inšpekcie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately - Bratislava

Link: Asistent riaditeľa odboru inšpekcie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately - MPSVR SR (iway.sk)

Termín podávania žiadostí je od 27.01.2023 do 03.02.2023

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk