Hlavné menu

Výzvy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre cieľ politiky súdržnosti 4 „Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv“ Programu Slovensko zverejňuje výzvu na predkladanie žiadosti o členstvo v Poradnom výbore pre sociálne inovácie.

Úlohou Poradného výboru bude podieľať sa na príprave výziev na podporu sociálnych inovácií, rozvoji ekosystému sociálnych inovácií, na vyhodnocovaní dopadu realizovaných projektov a ich hodnotení.

Záujemcovia sa môžu zapojiť do výzvy najneskôr do 9. októbra 2023 v elektronickej podobe prostredníctvom vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je potrebné zaslať na adresu marcela.hajtmankova@employment.gov.sk

Výzva na členov PV pre sociálne inovácie (PDF, 482 kB)

Vyhlásenie kandidáta o spracúvaní osobných údajov (Word, 85 kB)

Žiadosť o členstvo v PV pre sociálne inovácie (Word, 112 kB)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk