Hlavné menu

Výška príspevku

Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 €.

Uvedené sumy môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk