Hlavné menu

Náhradná starostlivosť o dieťa

Náhradná starostlivosť o dieťa je:

  • zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,
  • pestúnska starostlivosť,
  • poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa; to neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí,
  • dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom,
  • zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti tejto fyzickej osobe,
  • zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti alebo
  • zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti.


Štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa poskytovaním finančných príspevkov :

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk