Hlavné menu

Členky a členovia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

JÁN RICHTER
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda výboru

BRANISLAV MAMOJKA
predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
podpredseda výboru

Mária Homolová
tajomníčka výboru

Komora za verejnú správu:


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
NADEŽDA ŠEBOVÁ

Ministerstvo zdravotníctva SR

PETER MUSIL

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MARIAN GALAN

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
PETER ĎURČEK

Ministerstvo kultúry SR
RADOSLAV RAGAČ

Ministerstvo spravodlivosti SR
MARIÁN FILČÍK

Ministerstvo financií SR
RADOVAN MAJERSKÝ

Ministerstvo vnútra SR
ONDREJ VARAČKA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
BARBARA ILLKOVÁ

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
MIRIAM BROČKOVÁ

Sociálna poisťovňa
VERONIKA MAJTÁNOVÁ

Inštitút pre výskum práce a rodiny
KVETOSLAVA REPKOVÁ

Združenie samosprávnych krajov SK 8
ADRIÁNA GRIGOVÁ

Združenie miest a obcí Slovenska
BOŽENA KOVÁČOVÁ

Únia miest Slovenska
v procese renominácie

Komora za mimovládne organizácie:

skupinu organizácií osôb s mentálnym postihnutím reprezentujú:
IVETA MIŠOVÁ
ĽUBICA VYBERALOVÁ

skupinu organizácií osôb s chronickými ochoreniami reprezentujú:
EVA MADAJOVÁ
ALŽBETA LUKOVIČOVÁ

skupinu organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami správania reprezentujú:
MARCELA BAROVÁ
IVAN ŠTUBŇA

skupinu organizácií osôb so sluchovým postihnutím reprezentujú:
JAROSLAV CEHLÁRIK - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je posunkový jazyk
KATARÍNA KLUKOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je národný hovorený jazyk s využitím kompenzačných a zdravotníckych pomôcok

skupinu organizácií osôb s telesným postihnutím reprezentujú:
TIBOR KÖBÖL
MAREK MACHATA

skupinu organizácií osôb so zrakovým postihnutím reprezentujú:
MILAN MĚCHURA
JOZEF ŠIMKO

Slovenská humanitná rada
IVAN SÝKORA

Slovenská únia podporovaného zamestnávania
JANA BADÁŇOVÁ

Konfederácia odborových zväzov SR
DANIELA POCHYBOVÁ

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti