Hlavné menu

Pracovné skupiny

Pracovná skupina pre elimináciu násilia páchaného na ženách a ich deťoch

Pracovná skupina pre sexuálne a reprodukčné práva žien

Pracovná skupina pre rodovú rovnosť na trhu práce

Barbora Holubová - vedúca pracovnej skupiny

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk