Hlavné menu

Sekretariát výboru

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru , ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Kontakt

Mgr. Hana Špaleková
tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Spoločný sekretariát poradných orgánov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
______________________________________________
e-mail.: vrr@employment.gov.sk
Tel: +421- 2 - 2046 1052

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk