Hlavné menu

Sekretariát výboru

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru , ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Kontakt
Ing. Pietruchová Oľga, M.A.

tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava
_______________________________________
e-mail: olga.pietruchova@employment.gov.sk
tel: +421 - 2 - 2046 1812
fax: +421 - 2 - 5292 1271

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk