Hlavné menu

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže poskytuje bezplatnú právnu pomoc fyzickým osobám. Ako orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zabezpečuje priamy výkon medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie.

Hlavné oblasti pôsobenia centra:

  • vymáhanie výživného z cudziny,
  • neoprávnené premiestnenia alebo neoprávnené zadržiavania dieťaťa vrátane zabezpečenia práva styku rodiča s dieťaťom,
  • medzištátne osvojenia.Kontakt

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8
P.O.Box 57
814 99 Bratislava

http://www.cipc.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk