Hlavné menu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím je jediné a certifikované zariadenie na Slovensku, ktoré poskytuje komplexnú rehabilitáciu, t.j. liečebnú, pracovnú, sociálnu a pedagogicko-výchovnú.

Významným subjektom inštitútu je Stredná odborná škola (SOŠ) pre žiakov s telesným postihnutím. Cieľom školy je poskytnúť im nielen kvalitné odborné vzdelávanie v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore, ale aj komplexnú liečebnú rehabilitáciu.

Služby inštitútu môže využívať každý občan s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím, chorý, či zdravotne oslabený. Prichádzajú aj tí, ktorí majú poruchy sluchu, zraku či špecifické poruchy učenia. O služby a pomoc môžu požiadať ľudia zo všetkých kútov Slovenska, inštitút má celoslovenskú pôsobnosť.

Kontakt

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska cesta č.1
842 40 Bratislava 4

www.iprba.sk

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk