Hlavné menu

Archív - Energetika

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 - 2016 - Zmluvné strany: Energeticko-chemický odborový zväz a Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska (PDF)

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk