Hlavné menu

Archív - Energetika

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 - 2016 - Zmluvné strany: Energeticko-chemický odborový zväz a Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska (PDF)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk