Hlavné menu

Sumy minimálnej mzdy

Sumy minimálnej mzdy na rok 2022 sú nasledovné:

  • mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v sume 646 eur a

  • hodinová minimálna mzda vo výške 3,713 eura.

Predmetné sumy minimálnej mzdy na rok 2022 boli zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2021 Z. z.

Sumy minimálnej mzdy platné od 1. januára 2021 boli ustanovené v § 9b zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov , nasledovne:

  • mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v sume 623 eur a

  • hodinová minimálna mzda vo výške 3,580 eura.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk