Hlavné menu

Sumy minimálnej mzdy

Sumy minimálnej mzdy platné od 1. januára 2021 sú podľa § 9b zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov ustanovené na rok 2021 nasledovne:

  • mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v sume 623 eur a

  • hodinová minimálna mzda vo výške 3,580 eura.

    Sumy minimálnej mzdy platné od 1. januára 2020 boli ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020, nasledovne:

  • mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v sume 580,00 eur a

  • hodinová minimálna mzda vo výške 3,333 eura.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk