Hlavné menu

Minimálne mzdové nároky

Sadzby minimálnych mzdových nárokov garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti vykonávaných prác . Minimálne mzdové nároky sa uplatňujú len v prípade, ak podmienky odmeňovania zamestnancov nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 120 Zákonníka práce).

Sadzby minimálnych mzdových nárokov sú ustanovené pre šesť stupňov náročnosti pracovných miest ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti .

Zamestnávateľ je povinný priradiť stupeň náročnosti každému pracovnému miestu porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest.

Príloha č. 1 k Zákonníku práce (.PDF)

Sadzby minimálnych mzdových nárokov sa automaticky zvyšujú pri zvýšení sumy minimálnej mzdy. Zhoda je aj v:  

 

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy

 • v eurách za hodinu pre najčastejšie uplatňované dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca (40 hodín, 38,75 hodiny a 37,5 hodiny) a
 • v eurách za mesiac (mesačné sadzby) pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času

 
sú od 1. januára 2017 nasledovné:
  

Stupeň náročnosti prac. miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sadzby v € pre ustanovený pracovný čas   Mesačné sadzby v eurách
40 hodín týždenne 38,75 hodiny týždenne 37,5 hodiny týždenne
1 1,0 2,5000 2,5806 2,6667 435,00
2 1,2 3,0000 3,0968 3,2000 522,00
3 1,4 3,5000 3,6129 3,7333 609,00
4 1,6 4,0000 4,1290 4,2667 696,00
5 1,8 4,5000 4,6452 4,8000 783,00
6 2,0 5,0000 5,1613 5,3333 870,00

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy

 • v eurách za hodinu pre najčastejšie uplatňované dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca (40 hodín, 38,75 hodiny a 37,5 hodiny) a 
 • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času


  boli v roku 2016 nasledovné:

  Stupeň náročnosti prac. miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sadzby v € pre ustanovený pracovný čas   Mesačné sadzby v eurách
  40 hodín týždenne 38,75 hodiny týždenne 37,5 hodiny týždenne
  1 1,0 2,3280 2,4031 2,4832 405,00
  2 1,2 2,7936 2,8837 2,9798 486,00
  3 1,4 3,2592 3,3643 3,4765 567,00
  4 1,6 3,7248 3,8450 3,9731 648,00
  5 1,8 4,1904 4,3256 4,4698 729,00
  6 2,0 4,6560 4,8062 4,9664 810,00

 

 

 

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti