Hlavné menu

Sadzby od 1. januára 2019

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy

  • v eurách za hodinu pre najčastejšie uplatňované dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca (40 hodín, 38,75 hodiny a 37,5 hodiny) a
  • v eurách za mesiac (mesačné sadzby) pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času


sú od 1. januára 2019 nasledovné:

Stupeň náročnosti prac. miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sadzby v € pre ustanovený pracovný čas Mesačné sadzby v eurách
40 hodín týždenne 38,75 hodiny týždenne 37,5 hodiny týždenne
1 1,0 2,9890 3,0854 3,1883 520,00
2 1,2 3,5868 3,7025 3,8259 624,00
3 1,4 4,1846 4,3196 4,4636 728,00
4 1,6 4,7824 4,9367 5,1012 832,00
5 1,8 5,3802 5,5538 5,7389 936,00
6 2,0 5,9780 6,1708 6,3765 1040,00

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti