Hlavné menu

Odstupné

Po zániku mandátu starostu obce (primátora mesta) skončením funkčného obdobia patrí starostovi obce (primátorovi mesta) odstupné vo výške trojnásobku priemerného platu iba ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov .

Nárok na odstupné starostovi (primátorovi) nevznikne , ak bol opäť zvolený do funkcie.

§ 5 zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti