Hlavné menu

Stravovanie

Starosta sa počas výkonu funkcie na účely stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk