Hlavné menu

Výška príspevku

Od 1. januára 2019 je výška príspevku vo výške 10,2 - násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti