Hlavné menu

Výška príspevku

Výška jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti je vo výške 5,53 - násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk